Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. CV
Γνωστικό αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαπροσωπικές σχέσεις-κοινωνικά δίκτυα, ψυχικές διαταραχές-ψυχοθεραπεία, ηλικιωμένοι και άνοια, Θετική Ψυχολογία
Ώρες γραφείου: Τρίτη 15,00-17,00
Επικοινωνία: : 2810379551/6944630891  Email: akalaitzaki@hmu.gr

Κασσέρη Ζαχαρούλα, Επικ. Καθηγήτρια. CV
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία με έμφαση στις Εξαρτήσεις
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Εργασία, Εξαρτήσεις, Ποιοτική Έρευνα
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 10,00-12,00
Επικοινωνία: : 2810379544  Email: kasseriz@hmu.gr

Κουκούλη Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. CV
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Πολιτική
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Άτυπα δίκτυα φροντίδας – Κοινωνική στήριξη και υγεία – Ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας – Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12,00-14,00
Επικοινωνία: 2810-379517, Email: koukouli@hmu.gr

Κουτσουράκη Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια. CV
Γνωστικό αντικείμενο: Προσφυγική προστασία, δίκαιο και δικαιώματα στον ευρωμεσογειακό χώρο
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανθρώπινα δικαιώματα, άσυλο, μετανάστευση
Ώρες γραφείου: Τρίτη 15,00-16,00 και Τετάρτη 15,00-16,00 
Επικοινωνία: : 2810379525  Email: ekoutsouraki@hmu.gr

Κούτρα Κλειώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια CV
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία στη Δημόσια Υγεία
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Δημόσια Υγεία, Κοινοτική Ανάπτυξη, Πρόληψη και Προαγωγή, Διαφορετικότητα και Διακρίσεις, Ενεργος Γήρανση
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 15,00-17,00 
Επικοινωνία: 2810-379243, Email: kkoutra@hmu.g

Μαρκάκης Γεώργιος, Καθηγητής, CV
Γνωστικό αντικείμενο:  Στατιστική
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Εφαρμογές Στατιστικής σε Κοινωνικές και Βιολογικές Επιστήμες
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12,00-13,00 / Τετάρτη 13,00-14,00
Επικοινωνία 2810-379273 Email: gmark@hmu.gr

Μουδάτσου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια. CV
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία και Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ψυχική Υγεία, ενσυναίσθηση, κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνικός αποκλεισμός, θέματα δικαιοσύνης
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12,00-14,00
Επικοινωνία: 2810379517  Email: moudatsoum@hmu.gr

Οικονόμου Κατερίνα, Επικ. Καθηγήτρια. CV
Γνωστικό αντικείμενο: Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία, Πολιτισμικά Διαφέρουσες Ομάδες, Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα, Κοινοτική Ανάπτυξη, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Νεότητα.  
Ώρες γραφείου: Δευτέρα: 11,00-12,00 και Τετάρτη 11,00-12,00
Επικοινωνία: 2810-379527, Email:katoik@hmu.gr

Παπαδακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια CV
Γνωστικό αντικείμενο:  Κοινωνική Εργασία και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Διαπροσωπική βία / ενδοοικογενειακή βία /παιδική κακοποίηση, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας / Κοινοτική Φροντίδα Υγείας, Φροντίδα υγείας μεταναστών και προσφύγων, Πρόληψη τραύματος / Προαγωγή της υγείας, Οδική ασφάλεια – Βιώσιμη κινητικότητα
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 12,00-14,00
Επικοινωνία: 2810-379518, Email: mpapadakaki@hmu.gr

Παπαδάκη Βασιλεία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. CV
Γνωστικό αντικείμενο:  Εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία – Διακρίσεις
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Εκπαίδευση και πρακτική της κοινωνικής εργασίας, διαφορετικότητα/ διακρίσεις, θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, δεοντολογία κοινωνικής εργασίας, επαγγελματική ζωή κοινωνικών λειτουργών
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12,00-13,00 και Τετάρτη 12,00-13,00
Επικοινωνία: 2810-379529, Email:vpapadaki@hmu.gr

Προκοπάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, CV
Γνωστικό αντικείμενο:  Κοινοτική Οργάνωση και Κοινωνική Αλλαγή
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Μετανάστευση, κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων, τοπική κοινωνική ανάπτυξη
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13,00-15,00
Επικοινωνία: 2810-379526, Email:mprokop@hmu.gr

Ράτσικα Νικολέτα, Επίκ. Καθηγήτρια, CV
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τοπική Ανάπτυξη, Κοινωνικά  Αποκλεισμένες Ομάδες, Έμφυλη  Βία, Νεότητα, Δημόσια Υγεία
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11,00 – 13,00
Επικοινωνία: 2810 379527, Email: ratsika@hmu.gr

Χλιαουτάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής, CV
 Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Υγείας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μελέτη συμπεριφορών υγείας & διακινδύνευσης, επιθετικές συμπεριφορές, κουλτούρα κυκλοφοριακής αγωγής 
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 10,00-12,00 και Πέμπτη 10,00-12,00
Επικοινωνία: 2810-379516, jchlia@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο