Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το πανεπιστήμιο προσφέρει κεντρικά υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email service) σε όλη τη ακαδημαΪκή κοινότητα (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό).

Πατήστε ΕΔΩ για Φοιτητές.

Πατήστε ΕΔΩ για διδακτικό/διοικητικό προσωπικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο