Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1973 και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η πολυετής λειτουργία του Τμήματος έχει συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας.

Το Τμήμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, για να στελεχώσουν κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. H εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τον άνθρωπο (ιατρική, νοσηλευτική κλπ) απαιτεί εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες, μέσα από την συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με άτομα, κοινωνικές ομάδες, και κοινότητες. Για αυτό το λόγο το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος χαρακτηρίζεται από:

  • Την εξειδίκευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής  Εργασίας μέσω των μαθημάτων ειδικότητας.
  • Tη διεπιστημονική προσέγγιση στην Κοινωνική Εργασία μέσω μαθημάτων που καλύπτουν άλλα συναφή γνωστικά πεδία με την Κοινωνική Εργασία.
  • Την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, η οποία προετοιμάζει τους φοιτητές να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη, και αυτό διαφοροποιεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος από εκείνο άλλων συναφών σχολών.

Το Τμήμα έχει διεθνή και Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τόσο μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών, όσο και μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών με εταίρους από διεθνή και ευρωπαικά δίκτυα.

Δείτε μια σύντομη video-παρουσίαση του Tμήματος