Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1973 και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η πολυετής λειτουργία του Τμήματος έχει συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας.

Το Τμήμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, για να στελεχώσουν κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. H εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τον άνθρωπο (ιατρική, νοσηλευτική κλπ) απαιτεί εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες, φέρνοντάς τους σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, την κοινότητα. Για αυτό το λόγο το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος χαρακτηρίζεται από:

    • Την εξειδίκευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής  Εργασίας μέσω των μαθημάτων ειδικότητας.
    • Tη διεπιστημονική προσέγγιση στην Κοινωνική Εργασία μέσω μαθημάτων που καλύπτουν άλλα συναφή με την Κοινωνική Εργασία γνωστικά πεδία.
    • Την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες ανθρωποκεντρικές επιστήμες, απαιτεί πρακτική άσκηση, μέσω της οποίας οι φοιτητές/φοιτήτριες συνδέουν τη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, φέρνοντάς τους φοιτητές σε επαφή και αλληλεπίδραση με άτομα, κοινωνικές ομάδες και την κοινότητα.

Το Τμήμα έχει Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών  αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους εταίρους.