Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα που υλοποιούν Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών Κοινωνικής Εργασίας. Η πολυετής λειτουργία του έχει συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και γνώσης στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας. Έχει σταθερή ζήτηση με αυξητικές τάσεις στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, με πολύ καλές βάσεις. Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα άνω των 120 νέων φοιτητών/φοιτητριών, ενώ είναι διαρκώς αυξανόμενος ο αριθμός των υποψήφιων αποφοίτων ΑΕΙ, που επιδιώκουν την φοίτηση τους στο Τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει σκοπό την εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα έχει σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο ενδιαφέροντος της Κοινωνικής Εργασίας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της Κοινωνικής Εργασίας ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση διεθνή πρότυπα.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από:

-Την παροχή σύγχρονης θεωρητικής γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, μέσω των μαθημάτων ειδικότητας.

– Την παροχή διεπιστημονικών γνώσεων, μέσω μαθημάτων που καλύπτουν συναφή με την Κοινωνική Εργασία γνωστικά αντικείμενα (Κοινωνική πολιτική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Δίκαιο κ.α.)

-Την Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία, μέσω της οποίας οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται στο πεδίο της εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας.

Η εκπαίδευση στην Κοινωνική  Εργασία απαιτεί σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμογή σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει την απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων με την συστηματική εκπαίδευση στην εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας σε  χώρους άσκησης του επαγγέλματος της  κοινωνικής εργασίας. Προσανατολισμός του Τμήματος αποτελεί η συνεργασία του με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών, αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους εταίρους.

Το Τμήμα εκτός απο τις προπτυχιακές σπουδές που καταλήγουν σε λήψη 4ετούς πτυχίου (επιπέδου 6) παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου 7) και διδακτορικές σπουδές (επιπέδου 8)

Σκοπός της κοινωνικής εργασίας είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση ανθρωπίνων προβλημάτων. Ενδυναμώνει  και ενισχύει άτομα, ομάδες και κοινότητες, ώστε να  βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους και να αντιμετωπίσουν λειτουργικά καταστάσεις κρίσης. Επίσης συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων, αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου (φτώχεια, ανεργία, κακοποίηση, ρατσισμό κ.α). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με το Π.Δ.: 50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26.1.1989. Μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε Mη Kυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο), είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο