Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, εκπονεί περιοδικά εσωτερική αξιολογήση του προγραμμάτος σπουδών και προετοιμάζει το Τμήμα για τις εξωτερικές αξιολογήσεις του προγραμμάτος σπουδών από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Για αυτό το λόγο συντάσσονται περιοδικά οι αντίστοιχες εκθέσεις  εσωτερικής αξιολόγησης.

Το Φεβρουάριο 2014 έλαβε χώρα αξιολόγηση του Τμήματος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε την έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης.  

 

Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, 2014

Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, 2020-2021

Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 2021-2022

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο