Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Το τμήμα δέχεται υποψήφιους για διδακτορικές σπουδές από τον Δεκέμβριο 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο κανονισμό.

Ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος (ενημέρωση Μάρτιος 2022)