Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Alumni

Ο όρος “alumni” χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους απόφοιτους και απόφοιτες ενός ιδρύματος. Προέρχεται από το λατινικό ρήμα alere που σημαίνει “τρέφω” και υποδηλώνει όσους και όσες έχουν «ανατραφεί» πνευματικά από την ίδια alma mater (λατινικά: «θρεπτική μητέρα», «θρέφουσα μητέρα»), δηλαδή από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Δική μας alma mater είναι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Η ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους δεσμούς του Τμήματος με τους απόφοιτους και τις απόφοιτες αποτελώντας ένα σημείο συνάντησης, δικτύωσης και επικοινωνίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη, απόφοιτοι και απόφοιτες του προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αντίστοιχο δίκτυο αποφοίτων (Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού, Διδακτορικού προγράμματος σπουδών) και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που σας προσφέρει, πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής, η οποία θα ελεγχθεί και εγκριθεί από τη γραμματεία. Επισκεφτείτε την ομάδα: Alumni- Απόφοιτοι και Απόφοιτες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο