Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόσφατα αναθεωρημένο τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Κοινωνική Εργασία ανταποκρίνεται στα διεθνή κριτήρια. Για την δημιουργία του λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο