Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

e-Γραμματεία Φοιτητών

Για να δείτε τη βαθμολογία σας ή για να κάνετε δήλωση μαθημάτων πατήστε εδώ στο: https://students.hmu.gr
Χρησιμοποιείστε τον ιδρυματικό σας κωδικό για πρόσβαση στο σύστημα.