Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα συνδιοργανώνει διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών  και απονέμει Διδακτορικό Τίτλο σπουδών.