Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) 

Κυρμιζάκη Στέλλα,  kirmizaki@hmu.gr, 2810-379548 και 2810-379524, Fax: 2810-379524