Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα

Το Τμήμα, εκτός από την παροχή θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων, διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα μέσω των εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων του. Τα εργαστήρια λειτουργούν, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις. Η διασύνδεση με την κοινότητα παρέχει ευκαιρίες για την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο