Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οι Σπουδές στο Τμήμα μας!

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ έχει Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών.

Έρευνητική Δραστηριότητα

Το τμήμα μας διαθέτει τρία εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά. 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ αποσκοπεί στην εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, για να στελεχώσουν κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.  Το πρόγραμμα σπουδών ενσωματώνει τις πιο καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις και εστιάζει στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Εξειδίκευση

Την εξειδίκευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής  Εργασίας μέσω των μαθημάτων ειδικότητας.

Διεπιστημονική προσέγγιση

Tη διεπιστημονική προσέγγιση στην Κοινωνική Εργασία μέσω μαθημάτων που καλύπτουν άλλα συναφή με την Κοινωνική Εργασία γνωστικά πεδία.

Πρακτική άσκηση

Την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες ανθρωποκεντρικές επιστήμες, απαιτεί πρακτική άσκηση.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας παράγεται πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα μέσω των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με το πρόγραμμα σπουδών.

Ενημερώσεις

Τελευταία νέα – Ενημερώσεις

        Επίκαιρα – Featured

Χορήγηση Πτυχίου ΕΛΜΕΠΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ως φοιτητές ΤΕΙ, και παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς τα επιπλέον μαθήματα για να αποκτήσουν...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΩΝ» στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.

To Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία στην...

         Νέα – Ανακοινώσεις

Δήλωση υπαγωγής σε ευπαθείς ομάδες και ΑμΕΑ για τις εξετάσεις περιόδου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ αρ. πράξης 29/21.05.2020, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα με ευθύνη του διδάσκοντος και του Τμήματος, για την εξέταση με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο (πλην της εξέτασης με φυσική παρουσία) φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς...

διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Πτυχίου ΕΛΜΕΠΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ως φοιτητές ΤΕΙ, και παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς τα επιπλέον μαθήματα για να αποκτήσουν πτυχίο ΕΛΜΕΠΑ τον Φεβρουάριο του 2020, ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση...

διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΩΝ» στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.

To Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση- Ένταξη Ετεροτήτων» και έδρα την Κομοτηνή. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται...

διαβάστε περισσότερα

          Εκδηλώσεις

Κύκλοι Σπουδών

Οι Κύκλοι Σπουδών μας

Προπτυχιακές Σπουδές

Διάρκειασ 4 ετων

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση  προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

διαρκειασ 2 ετων

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώσε  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» 

Εκπόνηση Διδακτορικού

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ διαρκειασ 3 ετων

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους διδάκτορες να εκπονήσουν το διδακτορικό τους σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη γραμματεία του Τμήματος, και να έρθουν σε επικοινωνία με μέλη Δ.Ε.Πτου τμήματος σύμφωνα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.