Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015)

  • Moudatsou, M., Stavropoulou, A., Philalithis, A. & Koukouli, S. (2020). The Role of Empathy in Health and Social Care Professionals. Healthcare, 8, 26; doi:10.3390/healthcare8010026

 

  • Stavropoulou, Α., Rovithis, Μ., Sigala, E., Pantou, S., & Koukouli, S. (2020). Greek nurses’ perceptions on empathy and empathic care in the Intensive Care Unit. Intensive and Critical Care Nursing (accepted for publication – 29/1/2020).

 

  • Van den Muijsenbergh M., LeMaster JW, Shahiri P., Brouwer M., Hussain M., Dowrick C., Papadakaki M., Lionis C., Mac Farlane “Participatory implementation research in the field of migrant health: Sustainable changes and ripple effects over time”. Health Expect. 2020;10.1111/hex.13034. doi:10.1111/hex.13034

 

  • Papadakaki M., Stamou N., Bessas S., Lioliou S., and Chliaoutakis J. “Testing the effectiveness of a mixed-method pilot intervention in reducing risky driving due to aggression and stress”. Safety 2020, 6(1), 11.

 

  • Papadaki A.A., Markakis G., Magan N. and Goumas D., 2019. Studies on pesticides mixture degradation by white rot fungi. Journal of Ecological Engineering, 20(2): 16‐26, 2019.

 

  • Papadaki A.A., Markakis G., Ladomenou Κ., Goumas D. and Magan N. Effect of nitrogen fertilization on downy mildew of cucumber. Journal of Applied Horticulture, (Vol. 20(3), 2019).

 

  • Ann W Roy, Effrosyni D. Kokaliari, & Kleio Koutra (2019). Development and Validation of a Non-Suicidal Self-Injury International Measure (NSSI-I Check List): A Psychometric Study.Measurement and Evaluation in Counseling and Development (submitted)

 

  • Kalaitzaki, A.E. (2019). The pathway from family violence to dating violence in college students’ relationships: A multivariate model. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 28(3), 313-333.

 

  • Kalaitzaki, A.E., Mavrogiannaki, S., & Makrigiannakis, A. (2019). A prospective, cross-sectional study of the protective and risk psychological factors of successful in-vitro fertilisation outcome: preliminary results in a Greek sample. Journal of Obstetrics and Gynaecology.

 

  • Kalaitzaki, A.E., Pattakou-Parasyri, V., & Foukaki, M.-E. (2019). Depression, negative relating with the oldest child and the mediating role of resilience in community elders’ psychological well-being: A pilot study in Greece. Psychogeriatrics. DOI:10.1111/psyg.12461

 

  • Meramveliotakis Ι. & Kalaitzaki, A.E. (2019). Μobbing at the Workplace and its Relation to Employees’ Quality of Working Life and Overall Life: A Qualitative Study in Greece. Journal of Psychology & Psychotherapy Research, 46-52.

 

  • Werner, P., Kalaitzaki, A.E., Spitzer, N., Raviv-Turgeman, L., Koukouli, S., & Tziraki, Ch. (2019). Stigmatic beliefs towards a person with dementia: A cross-national comparison of Israeli and Greek college students. International Psychogeriatrics, 1-9.

 

  • Kalaitzi S, Czabanowska K, Azzopardi-Muscat N, Cuschieri L, Petelos E, Papadakaki M, Babich S. Women, healthcare leadership and societal culture: a qualitative study. JHealthc Leadersh 2019 Apr 12;11:43-59.

 

  • Iliadou M., Papadakaki M., Sioti E., Giaxi P., Leontitsi E., Petelos E., Van der Muijsenbergh M., Tziaferi S., Mastroyannakis A., Vivilaki V.G. “Addressing mental health issues among migrant and refugee pregnant women: A call for action” Eur J Midwifery 2019;3 (May):9.

 

  • Kritsotakis G., Papadakaki M., Tumwesigye R. “Co-occurence of risky driving behaviours and associations with seatbelt and helmet use -a descriptive cross-sectional study among young adults”. Epidemiology, Biostatistics and Public Health 2019 (16)2

 

  • Lionis C, Symvoulakis EK, Markaki A, Petelos E, Papadakis S, Sifaki- Pistolla D, Papadakaki M, Souliotis K, Tziraki C. (2019) Integrated people-centred primary health care in Greece: unravelling Ariadne’s thread. Primary Health Care Research & Development 20(e113): 1–7.

 

  • Ledesma, RD., Shinar, D., Valero-Mora, PM., Haworth, N., Ferraro, OE., Morandi, A., Papadakaki, M., Bruyne, GD., Otte, D., Saplioglu, M., HOPE Working Group. “Psychosocial factors associated with helmet use by adult cyclists”. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2019, 65: 376-388

 

  • Papadakaki M., Plevri M., Vagionaki K., Papadomanolakis G., Androulaki R., Tsiritas G., Koutroumanou LM., Aleiferis G., Vasilakis M., Chliaoutakis J. ”Raising young people’s awareness on sexual and reproductive health issues”, European Journal of Public Health, Volume 29, Issue Supplement_4, November 2019, ckz186.169, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz186.169.

 

  • Papadakaki M., Stamouli MA, Diamanti S., Lioliou S., Maragkaki P., Pachiadaki M., Stavropoulou S., Kasotaki K., Tzamalouka G., Chliaoutakis J., “The profile of people living in extreme poverty in the region of Crete” European Journal of Public Health, Volume 29, Issue Supplement_4, November 2019, ckz186.477

 

  • Papadakaki M., Gnardellis Ch., Tsalkanis A., Stamouli MA, Petelos E., Morandi A., Otte D., Sarris M., Tzamalouka G., Chliaoutakis J. “Injury profile and healthcare expenditure of cyclists admitted in intensive care units”. European Journal of Public Health, Volume 29, Issue Supplement_4, November 2019, ckz186.657, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz186.657

 

  • Petelos E., Vivilaki V., Papadakaki M., Sioti E., Triantafyllou E. “Training development in the ORAMMA (Operational Refugee and Migrant Maternal Approach) project” European Journal of Public Health 2019, Volume 29, Issue Supplement_4, November 2019

 

  • Tsoutsi, V., Dikeos, D., Basta, M., Papadakaki, M. Driving behaviour in depression: Findings from a driving simulator study. Safety 2019, 5(4), 70

 

  • Papadakaki, M., Tsalkanis, A., Prokopiadou, D., Goutsou, M., Chliaoutakis, J. Is sexual assault a problem in Greek prisons? Initial evidence from a Greek Male prison. Safety 2019, 5(4), 84

 

  • Papadaki V., Iliadou, Μ., Maragianni, Κ.  & Plotnikof, K. (2019). “Support for gay and lesbian rights among social work students in Greece, Journal of Gay & Lesbian Social Services, DOI: 10.1080/10538720.2019.1567428

 

  • Papadaki, V. & Ntiken, A. (accepted 2019). “As a trans person you don’t live. You merely try to survive and apologize every day for who you are” – Discrimination experiences among trans individuals in Greece”, Journal of Homosexuality

 

  • Papadaki V., Iliadou, M., Karouzou, E., Maragianni, K., Pateraki, O. & Plotnikof, K. (2019). “Support for gay and lesbian rights among students of helping professions in Crete, Greece: a comparison between social work and psychology students”, Journal of Homosexuality.

 

  • Shinar, D., Valero-Mora, P., van Strijp-Houtenbos, M., Haworth, N., Schramm, A., De Bruyne, G., Cavallo, V., Chliaoutakis, J., Dias, J., Ferraro, O.E, Fyhri, A., Sajatovic, A.H., Kuklane, K.l, Ledesma, R., Mascarell, O., Morandi, A., Muser, M., Otte, D., Papadakaki, M., Sanmartín, J., Under-reporting bicycle accidents to police in the COST TU1101 international survey: Cross-country comparisons and associated factors. Accident Analysis and Prevention 2018, 110: 177-186.

 

  • Papadakaki, M., Tsalkanis, A., Sarris, M., Pierrakos, G., Eleonora Ferraro, O., Stamouli, M.-A. Orsi, C., Otte, D., Tzamalouka, G., Lajunen, T., Özkan, T., Morandi, A., Gnardellis, C., Chliaoutakis, J. Physical, psychological and economic burden of two-wheel users after a road traffic injury: Evidence from intensive care units of three EU countries. Journal of Safety Research 2018, 67: 155-163

 

  • Petelos, E., Papadakaki M., Morandi, A., Otte, D., Chliaoutakis, J. Burden of injury from RTCs: evidence from three EU countries. European Journal of Public Health 2018, Volume 28, Issue suppl_4, November 2018, cky214.030,

 

  • Tsouvelas, G., Kalaitzaki, A., & Vakirtzis, A. (2018). Nonindependent mate choice: the first study with real-life couples in a Greek sample. Dialogues in Clinical Neuroscience and Mental Health, 1(2), 22-30.

 

  • Francesco Marcaletti, Tatiana Iñiguez Berrozpe & Kleio Koutra (2018). Overcoming age barriers: motivation for mature adults’ engagement in education, International Journal of Lifelong Education, 37:4, 451-467, DOI: 10.1080/02601370.2018.1505782

 

  • Kleio Koutra, Ann W. Roy, & Efrosini D. Kokaliari (2018). The effect of social capital on NSSI and suicidal behaviors among college students in Greece following the economic crisis. International Social Work Journal, 1-13

 

  • Papadaki C, Stratigos M, Markakis G, Spiliotaki M, Mastrostamati G. Circulating microRNAs in the early prediction of disease recurrence in primary breast cancer. s, Breast Cancer Research 20 (1), 72, 2018

 

  • Katerina Micheli, Nikoleta Ratsika, Maria Vozikakia, Gregory Chlouverakisa, Anastas Philalithis (2018). Family ties and functional limitation in the elderly: Results from the Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Archives of Gerontology and Geriatrics    78       23-29

 

  • S Agelaki, C Papadaki, M Stratigos, M Spiliotaki, G Markakis. Circulating microRNAs (miRNAs) as predictors of relapse in early breast cancer (BC), Journal of Clinical Oncology 35 (15_suppl), e23030-e23030, 2017

 

  • Efrosini D. Kokaliari, Ann W. Roy & Kleio Koutra (2017). A cross-sectional study comparing predictors of non-suicidal self-injury among college students in the United States and Greece. International Journal of Culture and Mental Health, 10 (1).

 

  • Kalaitzaki, A.E. (2017). Cyberstalking victimization and perpetration among Greek college students (Chapter 15). In M. F. Wright (Ed.). Identity, Sexuality, and Relationships among Emerging Adults in the Digital Age. IGI Global.

 

  • Koukouli, S., Lambraki, M., Sigala, E., Alevizaki, A., & Stavropoulou, A., (2017). The experience of Greek families of critically ill patients: Exploring their needs and coping strategies. Intensive and Critical Care Nursing (Available online: https://doi.org/10.1016/j.iccn.2017.12.001).

 

  • Papadakaki, M., Ferraro, O.E., Orsi, C., Otte, D., Tzamalouka, G., Von der Geest, M., Lajunen, T., Ozkan, T., Morandi, A., Sarris, M., Pierrakos, G. and Chliaoutakis, J. “Psychological distress and physical disability in patients sustaining severe injuries in road traffic crashes: Results from a one-year cohort study from three European countries” Injury 2017; 48(2):297-306. doi: 10.1016/j.injury.2016.11.011.

 

  • Papadakaki, M., Stamouli, M.A., Ferraro, O.E., Orsi, C., Otte, D., Tzamalouka, G., Von der Geest, M., Lajunen, T., Ozkan, T., Morandi, A., Kotsyfos, V. and Chliaoutakis, J. (2016). Hospitalization costs and estimates of direct and indirect economic losses due to injury sustained in road traffic crashes: Results from a one-year cohort study in three European countries (The REHABIL-AID project)” Trauma Journal 2017

 

  • Teunissen, E., Gravenhorst, K., Dowrick, C., van Weel-Baumgarten, E., vanden Driessen Mareeuw, F., deBrún, T., Burns, N., Lionis, C., Mair, F., O’Donnell, C., O’reillydeBrún, M., Papadakaki, M., Saridaki, A., Spiegel, W., van Weel, C., Van den Muijsenbergh, M., MacFarlane, A. “Implementing guidelines and training initiatives to improve cross-cultural communication in primary care consultations: a qualitative participatory European study” International Journal for Equity in Health 2017, 10;16(1): 32.

 

  • Papadakaki, M., Lionis, C., Saridaki, A., Dowrick, C., de Brún, T., O’ Reilly-de Brún, M., O’Donnell, CA., Burns, N., van Weel-Baumgarten, E., van den Muijsenbergh, M., Spiegel, W., MacFarlane, A. “Exploring service providers’ perspective on barriers to primary care for migrants: A qualitative study in the Greek primary care in times of austerity” European Journal of General Practice 2017, 23(1):128- 134. doi: 10.1080/13814788.2017.1307336.

 

  • Kamekis A., Bertsias Α., Moschandreas J., Petelos E., Papadakaki M., Tsiantou V., Saridaki A., Symvoulakis EK., Souliotis K., Papadakis N., Faresjö T., Faresjö A., Martinez L., Agius D., Uncu Y., Samoutis G., Vlcek J., Abasaeed A., Merkouris B., Lionis C. “Patients’ intention to consume prescribed and non-prescribed medicines: A study based on the theory of planned behavior in selected European Countries” Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2017, doi: 10.1111/jcpt.12601.

 

  • O’Reilly-de Brún M., de Brún T., O’Donnell CA., Papadakaki M., Saridaki A., Lionis C., Burns N., Dowrick C., Gravenhorst K., Spiegel W., Van Weel C., Van Weel-Baumgarten E., Van den Muijsenbergh M., MacFarlane A. “Material practices for meaningful engagement: An analysis of Participatory Learning and Action research techniques for data generation and analysis in a health research partnership” Health Expectations 2017:1-12

 

  • O’Donnell CA, Mair FS, Dowrick C, Brún MO, Brún T, Burns N, Lionis C, Saridaki A, Papadakaki M, Muijsenbergh MVD, Weel-Baumgarten EV, Gravenhorst K, Cooper L, Princz C, Teunissen E, Mareeuw FVDD, Vlahadi M, Spiegel W, MacFarlane A. ”Supporting the use of theory in cross-country health services research: A participatory qualitative approach using Normalisation Process Theory as an example” BMJ Open 2017 7(8):e014289.

 

  • De Brún T, O’Reilly-de Brún M, Van Weel-Baumgarten E, Burns N, Dowrick C, Lionis C, O’Donnell C, Mair FS, Papadakaki M, Saridaki A, Spiegel W, Van Weel C, Van den Muijsenbergh M, MacFarlane A. “Using Participatory Learning and Action (PLA) research techniques for inter- stakeholder dialogue in primary healthcare: an analysis of stakeholders’ experiences” Res Involv Engagem. 2017 Dec 6;3:28.

 

  • Kleisiaris C, Kritsotakis E, Daniil Z, Markakis G, Papathanasiou I, Androulaki Z, Gourgoulianis K: Assessing the risk of obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome in elderly home care patients with chronic multimorbidity: a cross-sectional screening study. Springerplus 5 (1), (2016).

 

  • Krahé,B., deHaas,S.,Vanwesenbeeck,I., Bianchi,G., Chliaoutakis,J., Fuertes,A., de Matos,M.G., Hadjigeorgiou,E., Hellemans,S., Kouta,C., Meijnckens,D., Murauskiene,L., Papadakaki,M., Ramiro,L., Reis,M., Symons,K.., Tomaszewska,P., Vicario-Molina,I., Zygadlo, A. “Interpreting Survey Questions About Sexual Aggression in Cross-Cultural Research: A Qualitative Study with Young Adults from Nine European Countries” Sexuality & Culture 2016; 20 (1): 1-23.

 

  • Uzumcuoglu, Y., Ozkan, T., Lajunen, T., Morandi, A., Orsi, C., Papadakaki, M., Chliaoutakis, J. Life quality and rehabilitation after a road traffic crash: A literature review”. Transportation Research, Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2016; 40: 1-13.

 

  • Papadakaki, M., Tzamalouka, G., Gnardellis, C., Lajunen, T.J., Chliaoutakis, J. “Driving performance while using a mobile phone: A simulation study of Greek professional drivers” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2016; 38: 164-170.

 

  • O’Donnell CA, Burns N, Mair FS, Dowrick C, Clissmann C, van den Muijsenbergh M, van Weel- Baumgarten E, Lionis C, Papadakaki M, Saridaki A, de Brun T, MacFarlane A; RESTORE Team. «Reducing the health care burden for marginalised migrants: The potential role for primary care in Europe» Health Policy 2016, 120(5):495-508.

 

  • Lionis C, Papadakaki M, Saridaki A, Dowrick C, O’Donnell CA, Mair FS, van den Muijsenbergh M, Burns N, de Brún T, O’Reilly de Brún M, van Weel-Baumgarten E, Spiegel W, MacFarlane A. “Engaging migrants and other stakeholders to improve communication in cross-cultural consultation in primary care: a theoretically informed participatory study” BMJ Open 2016; 22;6(7):e010822. doi: 10.1136/ bmjopen-2015-010822.

 

  • Krahé B., Berger A., Vanwesenbeeck I., Bianchi G., Chliaoutakis J., Fernández-Fuertes A.A., Fuertes A., Gaspar de Matos M., Hadjigeorgiou E., Haller B., Hellemans S., Izdebski Z., Kouta C., Meijnckens D., Murauskiene L., Papadakaki M., Ramiro L., Reis M., Symons K, Tomaszewska P., Vicario-Molina I., Zygadło A. “Prevalence and Correlates of Youth Sexual Aggression and Victimization in 10 European Countries: A Multilevel Analysis” Culture, Health and Sexuality 2015; 8: 1-18.

 

  • deBrún,T., de-Brún,M.O., vanWeel-Baumgarten,E., vanWeel,C., Dowrick,C., Lionis,C., O’Donnell,C.A., Burns,N., Mair,F.S., Saridaki,A., Papadakaki,M., Princz,C., vanden Muijsenbergh,M., MacFarlane,A.“Guidelines and training initiatives that support communication in cross-cultural primary-care settings: Appraising their implementability using normalization process theory” Family Practice 2015; 32 (4): 420-425.

 

  • Tsiantou,V., Moschandreas,J.,Bertsias,A.b, Papadakaki,M., Saridaki,A., Agius,D., Alper, Z., Faresjo, T., Klimkova, M., Martinez, L., Samoutis, G., Vlček, J., Lionis, C. “General Practitioners’ intention to prescribe and prescribing patterns in selected European settings: The OTCSOCIOMED project” Health Policy 2015; 119 (9): 1265-1274.

 

  • Prokopiadou D, Papadakaki M, Roumeliotaki T, Komninos ID, Bastas C, Iatraki E, Saridaki A, Tatsioni A, Manyon A, Lionis C. “Translation and Validation of a Questionnaire to Assess the Diagnosis and Management of Dementia in Greek General Practice.” Evaluation and the Health Professions 2015; 38(2): 151-159. doi: 10.1177/0163278712474988.

 

  • Kouta C, Pithara C, Zobnina A, Apostolidou Z, Christodoulou J, Papadakaki M, Chliaoutakis J. A systematic review of training interventions addressing sexual violence against marginalized at-risk groups of women” Health Education Research 2015; 30(6): 971-84.

 

  • Rogers, A., Vassilev, I., Jesus Pumar, M., Todorova, E., Mari Carmen Portillo, M. C.,Foss, Ch., Koetsenruijter, J.,Ratsika, N., Serrano, M., Rund Knutsen, I., Wensing, M., Roukova, P., Patelarou, E., Kennedy, A., Lionis, Ch., (2015). Meso level influences on long trem condition self-management: stakeholder accounts of commonalities and differences across six European countries. BMC Public Health. Vol 15, p 622

 

  • Kleisiaris C, Kritsotakis E, Daniil Z, Malli F, Markakis G, Papathanasiou I. Multimorbidity is a risk factor for obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome in ageing. European Respiratory Journal 46 (suppl 59), PA2341, 2015

 

  • Kalaitzaki, A.E., Birtchnell, J. Hammond, S., & De Jong, C. (2015). The shortened Person’s Relating to Others Questionnaire (PROQ3): Comparison of the Internet-administered format with the standard-written one across four national samples. Psychological Assessment, 27(2), 513-523.

 

  • Lionis C., Petelos E., Shea S., Bagiartaki G., Tsiligianni I., Kamekis A., Tsiantou V., Papadakaki M., Tatsioni A., Moschandreas I., Saridaki A., Bertsias A., Faresjo T., Faresjo A., Martinez L., Agius D., Uncu Y., Samoutis G., Vlcek J., Abasaeed A. Merkouris B. “Irrational prescribing of Over-the-Counter (OTC) Medicines in General Practice: Testing the Feasibility of an Educational Intervention among Physicians in five European Countries” BMC Family Practice 2014; 15 (1): 34.

 

  • Papadakaki M., Petridou E., Petelos E., Germeni E., Kogevinas M., Lionis C. “Management of Victimized Patients in Greek Primary Care Settings: A Pilot Study” Journal of Family Violence 2014; 29(4): 371-379.

 

  • Kennedy, Α.,  Rogers, Α., Vassilev, Ι. Todorova, Ε.,  Roukova, P., Foss, Ch.,   Knutsen, I.,   Portillo, M. C., Mujika, A., Serrano-Gil, M.,  Lionis, Ch.,   Angelaki, A., Ratsika, N.,    Koetsenruijter, J., Wensing, M., (2014). Dynamics and nature of support in the personal networks of people with type 2 diabetes living in Europe: Qualitative analysis of network properties.  Health expectations. Vol. 18 (6), pp: 3172-85

 

  • Papadaki V., Plotnikof, K., Gioumidou, M., Zisimou V. & Papadaki E. (2014) “A Comparison of Attitudes toward Lesbians and Gay Men among Students of Helping Professions in Crete, Greece: The Cases of Social Work, Psychology, Medicine, and Nursing”, Journal of Homosexuality, DOI: 10.1080/00918369.2014.998956

 

  • Koukouli, S., Pattakou-Parasyri, V., & Kalaitzaki, A.E. (2014). Self-Reported Aging Anxiety in Greek Students, Health Care Professionals, and Community Residents: A Comparative Study. The Gerontologist, 54(2): 201-210. doi: 10.1093/geront/gnt036

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  • Moudatsou, M, Vouyiouka, P., Karagianni – Hatziskou, E., Koukouli, S., & Stavropoulou, A. (2020). The association between social capital and cervical cancer prevention in a sample of female university students. Α Research Protocol. Perioperative Nursing (accepted for publication).

 

  • Kamekis A., Lionis C., Papadakaki M., Petelos E., Papadakis N. “Guidelines and educational interventions towards better use of non-prescribed medicines (Over-thecounter Medication): Information, training, higher education” (Κατευθυντήριες γραμμές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις προς την βέλτιστη χρήση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ): ενημέρωση, κατάρτιση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση), Academia 2019 (14) . ISSN, 2241- 1402.

 

  • Koutra C., Chatzigeorgiou E., Papadakaki M., Chliaoutakis J. (2016) “Youth Sexual Aggression and Victimization in Cyprus and Greece” (Νεανική Σεξουαλική Επιθετικότητα και Θυματοποίηση (Υ-SAV) σε Κύπρο και Ελλάδα), Nursing Journal (Νοσηλευτική), Volume 55, Issue 2.

 

  • Kούτρα, K., Ράτσικα, N., Κριτσωτάκης, Γ., Κατσάπη, X., & Κουκούλη, Σ. (2016). Η μετάβαση των νέων ενηλίκων από το σχολείο στην εργασία στην Κρήτη:  κοινωνικό ή οικονομικό ζήτημα; Κοινωνική Εργασία, 124, 42-65.

 

  • Βασιλάκη M., Πέτρου I., Προκοπάκης E., «Έμφυλες διακρίσεις στην  αγορά εργασίας. Προσλαμβάνουσες παραστάσεις γυναικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα εργασίας», KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, τεύχος 121-2016, σελ. 26-47.

 

  • Papadakaki M., Maragkaki P., Tsoutsi V., Chliaoutakis J. (2015). “Department of Social Work at TEI Crete: Challenges and Perspectives for the education of social workers during the period of the financial crisis” (Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης: Προκλήσεις και προοπτικές για την εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών σε περίοδο οικονομικής κρίσης), Social Work (Κοινωνική Εργασία), 190 (3).

 

  • Αραμπατζής, Α. Κοϊνης, Α., & Καλαϊτζάκη, Α. (2015). Επίδραση μίας κινηματογραφικής ταινίας στην αλλαγή των στάσεων απέναντι στη σχιζοφρένεια. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 7(2), 65-75.

 

  • Κατέρη, Ε., Καλαϊτζάκη, Α., & Γκερτσάκης, Ν. (2015). Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κρήτη: Ο ρόλος της Σχολής Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 15,  http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=830 (August 12th, 2015).

 

ΒΙΒΛΙΑ

  • Birtchnell, J., Newberry, M., & Kalaitzaki, A. (Eds) (2016). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Κουκούλη, Σ. (επιμ.) (2015). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενηλικίωση: μια μελέτη για τους νέους της Κρήτης. Ερευνητική έκθεση, Αρχιμήδης ΙΙΙ, Υποέργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης. [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

  • Kalaitzaki, A. (2020). Cyberstalking Victimization and Perpetration Among Young Adults: Prevalence and Correlates. In M. Wright (Ed.), Recent Advances in Digital Media Impacts on Identity, Sexuality, and Relationships (pp. 22-38). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1063-6.ch002

 

  • Καλαϊτζάκη, Α.Ε. (2019). Η διαχείριση του θανάτου, του θρήνου και του πένθους (Κεφ. 47). Στο: Ο. Γκοβίνα & Θ. Κωνσταντινίδης (Επιμ.), Βασικές Αρχές Ογκολογικής Νοσηλευτικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας: Από τη θεωρητική προσέγγιση στην κλινική φροντίδα.  Κύπρος: Broken Hill Publishers

 

  • Kalaitzaki, A. (2017). Cyberstalking Victimization and Perpetration among Greek College Students. In M. Wright (Ed.), Identity, Sexuality, and Relationships among Emerging Adults in the Digital Age (pp. 247-261). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-1856-3.ch015.

 

  • Κούτρα Κ. & Ράτσικα Ν. (2017). Μελέτη Περίπτωσης: Ομάδα Αυτοβοήθειας Φροντιστών Ηλικιωμένων σε μια μικρή αγροτική κοινότητα της Κρήτης. Στο: Κοινοτική Εργασία. Στρατηγικές, Μέθοδοι, Τακτικές, Πρωτοπόροι της Κοινοτικής Εργασίας- Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN13 9789600233537.

 

  • Κούτρα Κ. (2017). Το κοινωνικό κεφαλαίο ως εργαλείο σχεδιασμού και  παρέμβασης στις σχολικές κοινότητες. Στο: Κοινωνική Εργασία και Σχολείο- Εφαρμοσμένες Διεπιστημονικές Παρεμβάσεις- Εκδόσεις ΙΩΝ.

 

  • Πελεκίδου Λ., Προκοπάκης Μ., Ράτσικα Ν., (2016). «Η διασύνδεση της Κοινωνικής Εργασίας με το Σχολείο και την Κοινότητα: Μία πιλοτική δράση του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, TEI Κρήτης» στο Παναγιωτόπουλος Χ., (επιστημονική επιμέλεια),  Κοινωνική Εργασία και Σχολείο. Εφαρμοσμένες διεπιστημονικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Εκδοτικός όμιλος Ιων, σσ.85-112.

 

  • Kalaitzaki, A.E. (2016). A measure of interrelating between young adults and their parents (pp. 81-96). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. Palgrave Macmillan.

 

  • Kalaitzaki, A.E. (2016). Changes in interrelating over the course of psychotherapy. (pp. 217-226). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Kalaitzaki, A.E. & Birtchnell, J. (2016). The Couple’s Relating to Each Other Questionnaire (CREOQ): A measure of negative interrelating (pp. 53-66). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Kalaitzaki, A.E. & Birtchnell, J. (2016). Negative relating and psychotherapy (pp. 161-174). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Kalaitzaki, A.E. & Birtchnell, J. (2016). The Person’s Relating to Others Questionnaire (PROQ) (pp. 27-36). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Kalaitzaki, A.E. & Hammond, S. (2016). The Person’s Positive Relating to Other’s Questionnaire: a new relating instrument grounded on Positive Psychology (pp. 137-149). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Kalaitzaki, A.E., Newberry, M., & Birtchnell, J. (2016). The Person’s Relating Interview (PRI) and the Observation of Relating Behaviour (ORB) (pp. 111-122). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Kalaitzaki, A.E., Newberry, M., & Birtchnell, J. (2016). Further directions for research in relating theory (pp. 325-340). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

 

  • Koutra K. (2015). Community development: A challenging strategy for Social Capital, Health Promotion and Community Social Work. In: Social Capital: Global Perspectives, Management Strategies and Effectiveness, USA: Nova Science Publishers, INC

 

  • Koutra, K, Kritsotakis, G., Pelekidou, L., Ratsika, N., (2015). Aims of the evaluation: why to evaluate? In: The Evaluation of Adult Education Staff. Edueval Handbook.- Pensa Μultimedia,  ISBN 978-88-6760-341-1 2014

 

  • Καλαϊτζάκη Α., Κούτρα Κ., Κριτσωτάκης Γ., Οικονόμου Κ., Ράτσικα Ν., (2015). “Η διαδικασία της μετάβασης από τη νεότητα στην ενηλικίωση. Μία μελέτη για τους νέους της Κρήτης”. Σοφία Κουκούλη (Επιμέλεια). Ερευνητικό πρόγραμμα Αρχιμήδης, υπό-έργο 04. ΤΕΙ Κρήτης. ISBN 978-618-5221-01-0

 

  • Κουκούλη, Σ., & Ράτσικα, Ν. (2015). Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 15-19). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  • Ράτσικα, Ν., & Κουκούλη, Σ. (2015). Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση από τη νεότητα στην ενηλικίωση. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 23-36). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  • Οικονόμου, Κ., Ράτσικα, Ν., & Κουκούλη, Σ. (2015). Το πολιτικό πλαίσιο και η μετάβαση. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 65-91). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  • Κουκούλη, Σ., Κούτρα, Κ., Κριτσωτάκης, Γ., Κριτσωτάκης, Ε., Ρουμελιωτάκη, Θ., Ράτσικα, Ν. (2015). Μεθοδολογία έρευνας. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 93-107). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  • Κουκούλη, Σ., Καλαϊτζάκη, Α.Ε., Ρουμελιωτάκη, Θ. (2015). Περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 107-140). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  • Κουκούλη, Σ., & Ράτσικα, Ν. (2015). Κύρια συμπεράσματα της έρευνας. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 189-200). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  •  Μετάβαση στην ενήλικη ζωή και ο ρόλος της οικογένειας. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 36-50). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  • Καλαϊτζάκη, Α.Ε. (2015). Περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας. Στο Σ. Κουκούλη (Επιμ.). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή: Μία μελέτη των νέων στην Κρήτη (σελ. 101-126). Αρχιμήδης ΙΙΙ, Έργο 4, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης [ISBN: 978-618-5221-01-0].

 

  • Jancewicz, H. Bonde,  K. Koutra, E. Tunç, T. Iniguez, S.Rossi , F.Marcaletti (2015). «Innovations in Mature Adult Learning» – IMAL project final report

 

  • Papadakaki M., Tzamalouka G., Papanikolaou M., Lioliou S., Maragkaki P., Aggelopoulou V., Mavrovounioti Th., Chliaoutakis J. (2015). The lifestyle of Greek drivers: A tool for the management of risky behaviours while driving for crash prevention in Greece” (Ένα εργαλείο διαχείρισης συμπεριφορών διακινδύνευσης κατά την οδήγηση για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων στην Ελλάδα), Publisher: Laboratory of Health and Road Safety, TEI Crete, ISBN: 978-618-5221-00-3. http://lahers.seyp.teicrete.gr/%CE%B2%CE %B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/.

 

  • Papadakaki M. (2015) “Social worker’s role in the primary care team” (Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) [Book Chapter] In: Kalokairinou A., Adamakidou Th., Velonaki V., Vivilaki V., Kapreli E., Kriebardis A., Lagiou A., Lionis C., Markaki A., Bodosakis P., Papadakaki M., Sakellari E. (2015). Applications of primary care teams best practice (Εφαρμογές καλών πρακτικών ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας). [Electronic Book] Athens: Association of Greek Academic Libraries. Chapter 9. Available at: http://hdl.handle.net/11419/3315 & https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3301/5/00_master_document.pdf & https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3310/1/02_chapter_9.pdf

 

  • Lagiou A., Kalokairinou-Anagnostopoulou A., Markaki A., Papadakaki M., Lionis C. (2015) “The role of the primary care team in primary care research” (Ο ρόλος της ομάδας υγείας στην έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) [Book Chapter] In: Kalokairinou A., Adamakidou Th., Velonaki V., Vivilaki V., Kapreli E., Kriebardis A., Lagiou A., Lionis C., Markaki A., Bodosakis P., Papadakaki M., Sakellari E. (2015). Applications of primary care teams best practice (Εφαρμογές καλών πρακτικών ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας). [Electronic Book] Athens: Association of Greek Academic Libraries. Chapter 14. Available at: http://hdl.handle.net/11419/3315 & https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3301/5/00_master_document.pdf

 

  • Shinar D, Bogerd CP, Chliaoutakis J, Cavallo V, Crundall D, Dias J, Haworth N, Holt N, Houtenbos M, Kuklane K, Lajunen T, Morandi A, Oron-Gilad T, Orsi C, Papadakaki M, Parkkari K, Rus D, Saplioglu M, Tzamalouka G, Valero-Mora P, Walker I, Wardlow M, Weber T (2015). “Final report of Working Group 2: Traffic psychology”; Type: Book/Report; 56 pages; publisher: COST Action TU1101/HOPE,Brussels,Belgium, ISBN: 978-90-5986-467-2;language:English(availableat: http://www.bicycle-helmets.eu/images/downloads/COST-Action-TU1101_WG2_2015.pdf; http://www.bicyclehelmets.eu/

 

  • Otte D, Júnsch M, Morandi A,Orsi C, Stendardo A, Bogerd CP, Tzamalouca G,Papadakaki M, Chliaoutakis J, Parkkari K, Dias J, Weber T. (2015). “Final report of Working Group 1: In-depth accident observations and injury statistics”. Type: Book/Report; 69 pages; publisher: COST Action TU1101/HOPE,Brussels,Belgium, ISBN: 978-90-5986-466-5 (Available at: http://publications.tno.nl/publication/34618467/2lAaBQ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • Δεπάστας, Χ. και Καλαϊτζάκη, Α. (2019). Η ομάδα δημοσιογραφίας της Ε.ΨΥ.ΜΕ. Μια πρότυπη και καινοτόμα εκπαιδευτική ομάδα ενηλίκων στο φάσμα του αυτισμού. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Κουγιούρη, Χ. και Καλαϊτζάκη, Α. (2019, Οκτώβριος). Παρέμβαση ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience) σε παιδιά μετακινούμενων πληθυσμών στη χώρα υποδοχής. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Κουκούλη, Σ., Καλαϊτζάκη, Α., Παναγιωτάκης, Σ., Μαρκάκης, Γ., Werner, P., Tziraki, Ch. (2019, Οκτώβριος). Αντιλήψεις των άτυπων φροντιστών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άτομα με άνοια που ζουν στην κοινότητα: η επίδραση των οικογενειακών δεσμών. 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επαγγελματιών Υγείας και Φροντιστών. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Μεραμβελιωτάκης Η., Κοροτζίδης Χ., Συμεού Β., Χριστοφάκη Ε., Τοράκη Μ., & Καλαϊτζάκη Α. (2019, Οκτώβριος). Διαπροσωπικές σχέσεις, ποιότητα ζωής και ικανοποίηση από την εργασία: Προκαταρκτικά αποτελέσματα σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Πιτσικάκη, Σ. και Καλαϊτζάκη, Α. (2019, Οκτώβριος). Ποιότητα ζωής των οικογενειών των ατόμων με ΔΑΦ: Επίδραση της βαρύτητας της συμπτωματολογίας και του κοινωνικού στίγματος. Προτάσεις και προγράμματα παρέμβασης. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Ταμιωλάκη, Α. και Καλαϊτζάκη, Α. (2019, Οκτώβριος). Η προώθηση της μετατραυματικής ανάπτυξης σε παιδιά και εφήβους μέσω της χρήσης θεραπευτικών παραμυθιών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη Α., Κοροτζίδης Χ., Μεραμβελιωτάκης Η., Συμεού Β., Χριστοφάκη Ε., και  Κουκούλη, Σ. (2019, Απρίλιος). Κόπωση συμπόνιας: Προκαταρκτικά αποτελέσματα σε ένα δείγμα επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Κρήτη. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Μεραμβελιωτάκης Η., Κοροτζίδης Χ., Συμεού Β., Χριστοφάκη Ε., Καλαϊτζάκη Α. (2019, Απρίλιος). Επαγγελματική εξουθένωση και κόπωση συμπόνιας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας: Τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Χριστοφάκη Ε.,  Κοροτζίδης Χ., Μεραμβελιωτάκης Η., Συμεού Β., Καλαϊτζάκη Α. (2019, Απρίλιος). Αξιολόγηση της κόπωση συμπόνιας και της επαγγελματικής εξουθένωσης και συμβουλές αυτοβοήθειας για  επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κουκούλη, Σ., Ροβίθης, M., Ρίκος, Ν., Μαρκάκη, Α., Μεραμβελιωτάκης, Η. (2019, Μάρτιος). Το Εργαστήριο Ποιότητας Ζωής ως παράδειγμα διεπιστημονικής προσέγγισης: Στόχοι, επιτεύγματα και προοπτικές. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα: Το Εργαστήριο Ποιότητας Ζωής». 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ). Αθήνα.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κουκούλη, Σ., Φουκάκη, Μ., Λαμπράκη, Μ., Φιλαλήθης, Α. (2019, Μάρτιος). Παρεμβάσεις για την μείωση της κόπωσης συμπόνιας σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα: Το Εργαστήριο Ποιότητας Ζωής». 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ). Αθήνα.

 

  • Ροβίθης, M., Κουκούλη, Σ., Καλαϊτζάκη, Α., Σταυροπούλου, Α., Ρίκος, Ν., Φιλαλήθης, Α. (2019, Μάρτιος). Ποιότητα, απόδοση και οργανωσιακή κουλτούρα σε δομές υγείας. Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα: Το Εργαστήριο Ποιότητας Ζωής». 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ). Αθήνα.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κουκούλη, Σ., Παναγιωτάκης, Σ., Φουκάκη, Μ., Κορτσιδάκη, Ι., Werner, P., Tziraki, Ch. (2019, Φεβρουάριος). Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των οικογενειακών περιθαλπόντων ατόμων με Ν. Alzheimer: Ο ρόλος της επιβάρυνσης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer (PICAD) & Συγγενών Διαταραχών και 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MeCoND). Θεσσαλονίκη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κουκούλη, Σ., & Werner, P. (2019, Φεβρουάριος). Στάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών για τους ηλικιωμένους. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer (PICAD) & Συγγενών Διαταραχών και 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MeCoND). Θεσσαλονίκη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κουκούλη, Σ., Φουκάκη, Μ.,  Λαμπράκη, Μ., Φιλαλήθης, Α. (2018, Οκτώβριος). Κόπωση συμπόνιας σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ρέθυμνο, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Μεραμβελιωτάκης, Η., Ροβίθης Μ., Κουκούλη, Σ. (2018, Οκτώβριος). Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ευεξίας των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ρέθυμνο, Κρήτη.

 

  • Ροβίθης Μ., Κουκούλη, Σ., Καλαϊτζάκη, Α., Ρίκος, Ν. (2018, Οκτώβριος). Παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο για τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας και ικανοποίησης – Η έννοια της Οργανωσιακής κουλτούρας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ρέθυμνο, Κρήτη.

 

  • Kalaitzaki, Α., Koukouli, S., Foukaki, M., Lambraki, M., & Philalithis, A. (2018, September).  Compassion fatigue and satisfaction in primary care nurses, its determinants and associations with resilience: Preliminary findings. 1st European Conference of the European Forum for Primary Care “Vulnerability and Compassion: The role of Primary Care in Europe” How to overcome the austerity period?”. Heraklion, Crete.

 

  • Kalaitzaki, Α., Koukouli, S., Panagiotakis, S., Foukaki, M., Kortsidaki, I., Werner, P., & Tziraki, Ch. (2018, September). Factors influencing the quality of life of family caregivers of people with dementia/Alzheimer’s disease: The role of caregivers’ burden of patient’s care. 1st European Conference of the European Forum for Primary Care “Vulnerability and Compassion: The role of Primary Care in Europe” How to overcome the austerity period?”. Heraklion, Crete.

 

  • Meramveliotakis, I.E. & Kalaitzaki, A. (2018, September). Mobbing’s effects on mental health and quality of employees’ life in Heraklion, Crete. 1st European Conference of the European Forum for Primary Care “Vulnerability and Compassion: The role of Primary Care in Europe” How to overcome the austerity period?”. Heraklion, Crete.

 

  • Kougiouri, Ch., Kounougaki, M., & Kalaitzaki, A. (2018, September). A web-based Positive Psychology Program to improve well-being: A Randomized Controlled Trial. 1st European Conference of the European Forum for Primary Care “Vulnerability and Compassion: The role of Primary Care in Europe” How to overcome the austerity period?”. Heraklion, Crete.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α. (2018, Μάϊος). Βελτίωση ποιότητας ζωής και ευεξίας εθελοντών. Εθελοντισμός και Παιδί. Χανιά, Κρήτη.

 

  • Kalaitzaki, Α. & Kourkoutas, Ε. (2018, May). Perceived discipline methods, child-parent relationship during childhood and self-reported depressive symptoms in adulthood: A path analysis. Paper presented at the symposium entitled “IPARTheory Research in Greece: The example of Crete”. 7th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Athens, Greece.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κουκούλη, Σ., Παναγιωτάκης, Σ., Φουκάκη, Μ., Κορτσιδάκη, Ι., Werner, P., Tziraki, Ch. (2018, Φεβρουάριος). Επιβάρυνση και ποιότητα ζωής των οικογενειακών φροντιστών. 6ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών και 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Κουκούλη, Σ., Φουκάκη, Μ., & Καλαϊτζάκη, Α. (2017, Οκτώβριος). Κόπωση συμπόνιας σε εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας:  Επιπτώσεις στην εργασιακή ζωή και παρεμβάσεις αντιμετώπισης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Χανιά, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α. και Κουγιούρη, Χ. (2017, Οκτώβριος). Τεχνικές αύξησης της ευεξίας και της ευτυχίας (Workshop). 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Χανιά, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α. (2017, Οκτώβριος). Βελτίωση του ευ-ζην (well-being) και αύξηση της αίσθησης ευτυχίας μέσω ενός προγράμματος ασκήσεων αυτοβοήθειας. Ομιλία στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας «Ποιότητα ζωής των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας» του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Χανιά, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α. (2017, Σεπτέμβριος). WORKSHOP: Τεχνικές χαλάρωσης για την μείωση του στρες. 6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επαγγελματιών Υγείας, Περιθαλπόντων και επαγγελματιών φροντιστών ατόμων με άνοια. Ηράκλειο.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α. και Κουκούλη Σ. (2017, Σεπτέμβριος). Ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επαγγελματιών Υγείας, Περιθαλπόντων και επαγγελματιών φροντιστών ατόμων με άνοια. Ηράκλειο.

 

  • Παναγιωτάκης, Σ., Κουκούλη Σ., Καλαϊτζάκη, Α., Φουκάκη, Μ., Βασιλάκης, Β., Κορτσιδάκη, Ι., Werner, P., Τζιράκη, Χ. (2017, Φεβρουάριος). Το κοινωνικό στίγμα και το φορτίο της φροντίδας των ατόμων με άνοια. Η σημασία της ψυχικής αντοχής. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer (PICAD) & Συγγενών Διαταραχών και 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MeCoND). Θεσσαλονίκη.

 

  • Κουκούλη Σ., Καλαϊτζάκη, Α., Παναγιωτάκης, Σ., Φουκάκη, Μ., Κορτσιδάκη, Ι., Werner, P., Tziraki, Ch. (2017, Φεβρουάριος). Ποιότητα ζωής των οικογενειακών φροντιστών των ασθενών με νόσο Alzheimer και κοινοτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer (PICAD) & Συγγενών Διαταραχών και 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MeCoND). Θεσσαλονίκη.

 

  • Κουκούλη Σ., Καλαϊτζάκη, Α., & Σταυροπούλου, Α. (2016, Οκτώβριος). Υπηρεσίες αποκατάστασης στην κοινότητα: Η πορεία του ασθενούς μετά τη ΜΕΘ. 8o Συμπόσιο Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ΕΣΝΕ «Μαθαίνοντας από την Εμπειρία – Τεκμηριώνοντας με τη Γνώση. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κουκούλη, Σ., Παναγιωτάκης, Σ., Μαρκάκη, Α., Φουκάκη, Μ., Κορτσιδάκη, Ι., Werner, P., Tziraki, Ch. (2016, Σεπτέμβριος). Μελέτη των επιπτώσεων της νόσου Alzheimer στην ποιότητα ζωής των οικογενειακών φροντιστών: Αποτελέσματα μίας πιλοτικής μελέτης στην Κρήτη. 5ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών και 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Κωστοπούλου, Π., Μουστάκη, Κ., Σπανουδάκης, Σ., & Τσουβέλας, Γ. (2015. Νοέμβριος). Μελέτη του φαινομένου διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking) σε δείγμα φοιτητών. 4ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο E-Life 2015. Αθήνα.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., Ρουμελιωτάκη, Θ., Ράτσικα, Ν., Κουκούλη. Σ. (2015, Οκτώβριος). Η οικογένεια και η σχέση της με τη διαδικασία μετάβασης στην ενηλικίωση. Ανακοίνωση σε στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Νέοι, κοινωνική ένταξη και πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Αγ. Νικόλας, Κρήτη

 

  • Κουκούλη. Σ., Καλαϊτζάκη, Α., Κούτρα, Κ., Κριτσωτάκης, Γ., Ρουμελιωτάκη, Θ., Ράτσικα, Ν., (2015, Σεπτέμβριος). Χαρακτηριστικά της μετάβασης από τη νεότητα στην ενηλικίωση σε δείγμα νέων ενηλίκων της Κρήτης. Ανακοίνωση σε στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Νέοι, κοινωνική ένταξη και πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Αγ. Νικόλας, Κρήτη.

 

  • Kalaitzaki, Α., Mavrogiannaki, Σ., & Makrigiannakis, Α. (2015, September). Protective and risk factors of successful in-vitro fertilization outcome: Preliminary results. MSRM international Meeting. Heraklion.

 

  • Κατέρη, Ε., Καλαϊτζάκη, Α., & Γκερτσάκης, Ν. (2015, Ιούνιος). Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κρήτη: Ο ρόλος της Σχολής Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης. Πανελλήνιο Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης. Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΔΕΕΚ). Χανιά, Κρήτη.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α., & Παττακού Β.  (2015, Μάιος). Περιθάλποντες ηλικιωμένων και ασθενών με άνοια σε ιδρύματα: Συγκριτική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Συγκριτικοί παράγοντες για τη ποιότητα ζωής ανοϊκών ασθενών και των φροντιστών τους» (Συντονιστής: Παττακού Β.). 9ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών & 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (Me.Co.N.D.). Θεσσαλονίκη.

 

  • Μαυρογιαννάκη, Σ., Καλαϊτζάκη, Α., & Μακρυγιαννάκης, Α. (2015, Μάιος). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή έκβαση ενός κύκλου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε υπογόνιμα ζευγάρια: Προκαταρκτικά αποτελέσματα.  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Βόλος.

 

  • Φουκάκη, Μ.,  Καλαϊτζάκη, Α., & Παττακού Β.  (2015, Μάιος). Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Ψυχική Υγεία των Ηλικιωμένων. Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Συγκριτικοί παράγοντες για τη ποιότητα ζωής ανοϊκών ασθενών και των φροντιστών τους» (Συντονιστής: Παττακού Β.). 9ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών & 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (Me.Co.N.D.). Θεσσαλονίκη.

 

  • Τσουβέλας, Γ., Παυλόπουλος, Β., Καλαϊτζάκη, Α., & Γιωτάκος, Ο. (2015, Απρίλιος). Θεωρία διαχείρισης τρόμου και επιπολιτισμικοί προσανατολισμοί φοιτητών. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Λάρισα.

 

  • Αραμπατζής, Θ., Ανυφαντάκη, Π., Σακκογιάννη, Α., & Καλαϊτζάκη, Α.Ε. (2014). Επίδραση μιας κινηματογραφικής ταινίας στην αλλαγή των στάσεων απέναντι στη σχιζοφρένεια. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Αθήνα.

 

  • Καλαϊτζάκη, Α. (2014, Οκτώβριος). Η γυναίκα αστυνομικός αντιμέτωπη με το εργασιακό στρες: Εφαρμόζοντας τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας. 1η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών. Ηράκλειο.

 

  • Moudatsou M, Stavropoulou A, Alegakis A, Philalithis A, King S, Koukouli S. (2018). Social workers’ empathy in primary health care: the results of a preliminary study. 1st european conference of the european forum for primary care “vulnerability and compassion: the role of Primary Care in Europe” How to overcome the austerity period?”, September, Heraklion, Crete.

 

  • Κουκούλη, Σ. (2014). Εθελοντισμός και νέα κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ‘Επαρωγή’, Περιφέρεια Κρήτης, 3-4 Ιουλίου, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη.

 

  • Φουκάκη, Μ., Κοζορώνη, Ε., Κουκούλη, Σ., & Παττακού, Β. (2014).  Επαγγελματικό εγχειρίδιο για τη δημιουργία μιας σχέσης βοήθειας με ηλικιωμένους: η χρήση και εφαρμογή του σε κέντρα κοινωνικής φροντίδας (ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ‘Επαρωγή’, Περιφέρεια Κρήτης, 3-4 Ιουλίου, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη.

 

  • Κουκούλη, Σ., Αλεβυζάκη, A., Λαμπράκη, M., & Σταυροπούλου, A. (2014). Η διερεύνηση των εμπειριών οικογενειών ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ σε τρια νοσοκομεία της Κρήτης, 41ο Εθνικό Συνέδριο Νοσηλευτών Ελλάδος (ESNE), 4-7 Μαϊου, Χερσόνησος, Κρήτη.

 

  • Κουκούλη, Σ. & Καλαϊτζάκη, A.E. (2014). Εκτίμηση τωνν αναγκών φοιτητών για τη δημιουργία ενός Συμβουλευτικού Κέντρου στο ΤΕΙ, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (προσκεκλημένος ομιλητής).

 

  • Κουκούλη, Σ. (2014). Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης για δωρεά οργάνων.  Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, 31 Μαρτίου (προσκεκλημένος ομιλητής).

 

  • Κουκούλη, Σ. (2015). Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενηλικίωση. Διημερίδα Αρχιμήδη ΙΙΙ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης. 28 & 29 Σεπτεμβρίου, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο.

 

  • Κουκούλη, Σ. (2015). ‘Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης’. Ημερίδα ΠΕΓΑ: ‘Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην πρωτοβάθμια κοινωνική πρόνοια’, 20 Οκτωβρίου, TEI, Ηράκλειο, Κρήτη.

 

  • Κουκούλη. Σ., Καλαϊτζάκη, Α., Κούτρα, Κ., Κριτσωτάκης, Γ., Ρουμελιωτάκη, Θ., Ράτσικα, Ν., (2015). Χαρακτηριστικά της μετάβασης από τη νεότητα στην ενηλικίωση σε δείγμα νέων ενηλίκων της Κρήτης. Ανακοίνωση σε στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Νέοι, κοινωνική ένταξη και πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, 1 & 2 Οκτωβρίου 2015, Αγ. Νικόλαoς, Κρήτη.

 

  • Κριτικός, A., Σμυρνιωτάκη, A., Παπαδόπουλος, Δ., & Κουκούλη, Σ. (2015). Οι αυτόνομοι ηλικιωμένοι της Κρήτης και η καθημερινή τους ζωή: παράγοντες που σχετίζονται με την μακροζωϊα και τα επιτυχημένα γηρατεία. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer & 1o Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, 23-26 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.

 

  • Μουδάτσου, Μ., Σταυροπούλου, Α., Αλεγκάκης, Α., & Κουκούλη, Σ. (2017). Κοινωνική εργασία και ενσυναίσθηση: ο ρόλος της στη θεραπευτική σχέση. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’αρωγή», 12 & 13 Οκτωβρίου, Χανιά.

 

  • Μουδάτσου, Μ., Σταυροπούλου, Α., Αλεγκάκης, Θ., King, S., Φιλαλήθης, Α., Κουκούλη, Σ. (2018). Ενσυναίσθηση και  Κοινωνικοί  Λειτουργοί  στην Κρήτη: Μια ποσοτική μελέτη. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’αρωγή», 11-12 Οκτωβρίου,  Ρέθυμνο.

 

  • Κουκούλη, Σ. (2019). Επιδημιολογία του γήρατος στον προηγμένο κόσμο. 15ος κύκλος Αλκυονίδες ημέρες Νεφρολογίας, “Γήρας και Νεφρός”, 1-3 Μαρτίου, Ναύπλιο (προσκεκλημένος ομιλητής).

 

  • Μουδάτσου, Μ., Σταυροπούλου, Α., Αλεγκάκης, Θ., King, S., Φιλαλήθης, Α., & Κουκούλη, Σ. (2019). Μελέτη της ενσυναίσθησης σε κοινωνικούς λειτουργούς της Περιφέρειας Κρήτης,  27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Απρίλιος, Ηράκλειο.

 

  • Κουκούλη, Σ., Σιγάλα, Ε., Ροβίθης, Μ., Λαμπράκη, Μ., Αλεβυζάκη, Α.,  Σταυροπούλου, Α. (2019). Oι εμπειρίες των συγγενών νοσηλευόμενων σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ, 5-8 Δεκεμβρίου, Καστοριά.

 

  • Pas L., Dascal H., Papadakaki M. “Naar een trainings-kader voor opsporing en aanpak van Partnergeweld in de gezondheidszorg” (“Towards a training framework for detecting and addressing partner violence in healthcare”), Workshop on “Doelgericht handelen bij partnergeweld op basis van risico inschatting: naar een werkmodel voor thuis- en gezondheidszorg” (“Targeted action on partner violence based on risk assessment: to a work model for home and health care”) organized by the Province of Leuven, Belgium, Leuven, 14-15 February 2014

 

  • Chliaoutakis J., Papadakaki M. Christodoulou J., Halbmayr B., Kohont A., Kouta C., Lainpelto J., Lainpelto K., Pelekidou L., Pithara C., Ratsika N., Schmid G., Skoula E., Solinc M., Spetsidis N., Vanwesenbeeck I. “Increasing the capacity of domestic workers of different origins to respond to sexual violence through community-based interventions (Commun-AID)”, 5th EUPHA Migrant and Ethnic and Minority health, Granada, Spain, 10-12 April 2014.

 

  • Ratsika N.,Papadakaki M.,Pelekidou L.,Papanikolaou M.,Vasilaki E.,Spetsidis N.,Skoula E., Chliaoutakis J. “Post victimization needs of sexually harassed female migrant domestic workers in Greece: The Commun aid project” 19th International Conference of the Association Psychology and Psychiatry for Adults and Children (A.P.P.A.C.), Athens, Greece, 13-16 May 2014.

 

  • Papadakaki M., Musteata S., Vasilaki E., Pelekidou L., Ratsika N., Anipsitaki M., Papanikolaou M., Chliaoutakis J. “WOMPOWER-Empowering women to fight against domestic violence through integrated model of training support and counseling”, 19th International Conference of the Association Psychology and Psychiatry for Adults and Children (A.P.P.A.C.), Athens, Greece, 13-16 May 2014.

 

  • Lionis C, Saridaki A, Papadakaki M, Vlachadi M, MacFarlane A, on behalf of the RESTORE consortium “Tackling language and cultural barriers in primary care: experiences gained in Greece from a European collaborative project”, 1st International Meeting on Wellbeing and Performance in Clinical Practice (WELL-Med), Alexandroupolis, Greece, May 28th – June 1st, 2014.

 

  • Papadakaki M.,Tzamalouka G.,Gnardellis C.,Kontogiannis T.,Sampson D., Chliaoutakis J. “Conversation with mobile phone while driving and its impact on driving behavior (The MOBIHAVE project), 6th International Conference “Expert Symposium on Accident Research”, Hannover, Germany, 20-21 June 2014.

 

  • Papadakaki M. “Understanding and Addressing Youth Sexual Aggression and Victimization as a Threat to Young People’s Sexual Health in Europe’: The YSAV project”, International Planned Parenthood Federation (IPPF)-European Network Regional Council, Sarajevo, Boznia & Herzegovina, 27 June 2014.

 

  • Papadakaki M., Orsi C., Otte D., Morandi A., Tzamalouka G., von derGeest M., Lajunen T., Ozkan T., Chliaoutakis J., and the Rehabilaid team, “Factors affecting the rehabilitation from injuries sustained in road traffic crashes”, 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 8- 13 July 2014.

 

  • Papadakaki M, Pelekidou L, Ratsika N, Christodoulou J, Halbmayr B, Kohont A, Kouta C, Lainpelto J, Lainpelto K, Pithara C, Schmid G, Solinc M, Spetsidis N, Papanikolaou M, Chliaoutakis J. “Systematic Review of evidence on sexually victimized migrant domestic workers (COMMUNAID project)”, 22nd International Congress for Cross. Cultural Psychology, Reims, France, 15-19 July 2014.

 

  • Papadakaki M, Pelekidou L, Ratsika N, Papanikolaou M, Stamatakis A, Chliaoutakis J. “Assessing stakeholders’ views and practices on the prevention and management of sexual harassment against migrant domestic workers: The case of Greece”, 22nd International Congress for Cross-Cultural Psychology, Reims, France, 15-19 July 2014.

 

  • Papadakaki M., “Supporting communication in cross-cultural consultations in primary health care settings in Crete: The RESTORE project”, Conference of the European General Practice Research Network, Heraklion, Greece, 23-26 October, 2014.

 

  • Lionis C., Papadakaki M., Saridaki A., Vlachadi M., Angelaki A. “Migrant health: The RESTORE project”, Regional Conference of the COMMUN-AID project, Heraklion, Greece, 6-7 November 2014.

 

  • Spetsidis N., Mourtzi M., Fragkiadakis T., Kostakis I., Skoula E., Papadakaki M., Pelekidou L. “Counseling for sexually victimized migrants: Do’s and Don’ts”, Regional Conference of the COMMUN-AID project, Heraklion, Greece, 6-7 November 2014.

 

  • Papadakaki M.“Development of a culturally and linguistically appropriate webtool for sexual violence against migrant domestic workers”, Regional Conference of the COMMUN-AID project, Heraklion, Greece, 6-7 November 2014.

 

  • Tzamalouka G., Papadakaki M., Chliaoutakis J., Otte D., Morandi A., Orsi C., Dias J. “Bicycle- and Bicycle helmet use bycyclists in Athens”, International Cycling Safety Conference, Göteborg, Sweden, 18-19 November 2014.

 

  • Papadakaki M., Tzamalouka G., Kartsonaki H., Anipsitaki M., Vasilaki E., Papanikolaou M., Otte D., Morandi A., Orsi C., Pereira-Dias JM., Chliaoutakis J. “Prevalence, patterns and reported preferences in helmet use among bicyclists in the region of Crete”, International Cycling Safety Conference, Göteborg,Sweden,18-19November2014. 17.

 

  • Papadakaki M., Christodoulou J., Halbmayr B., Kouta C., Lainpelto K., Chliaoutakis J. Development of a culturally and linguistically appropriate web tool for the support of sexually abused migrant domestic workers (the COMMUN-AID project), International Conference of the RESTORE project, Limerick, Ireland, 26-27 March 2015.

 

  • Kritsotakis, G., Papadakaki M., Angelopoulou V.,Pervolaraki M.,Georgopoulos D.,Tzilepi P., Patelarou A., Volakakis E., Kioulpalis A., Markakis Ch, Maragkakis J., Massud H., Androulaki Z., Zacharopoulos G., Tzamalouka G., Otte D., Morandi A., Chliaoutakis J., “Assessment of the Long Term Physical, Psychological and Financial Burden in Patients with Severe Injury Sustained in Road Traffic Crashes (Rehabil-Aid)”, 25th Annual Art and Science of Health Promotion Conference, San Diego, California, 30 March-3 April 2015.

 

  • Kritsotakis G., Papadakaki M., Koutra K., Vassilaki M., Pitsouni V., Androulakis M., Papageorgi I., Chatzi L., Androulaki Z., Philalithis A.E., “Associations of Multiple Health Risk Behaviors with Licensed and Unlicensed Driving in Young Adults”, 25th Annual Art and Science of Health Promotion Conference, San Diego, California, 30 March-3 April 2015.

 

  • Pas L., Fernandez Alonso C., Dascal Weichendler Η., Kenkre J., Pekez-Pavlovski T., Kopcavar N., Papadakaki M. “Developing research on family violence in primary health care – Ongoing study with preliminary results”. European General Practice Research Network Conference, Timisoara – Romania, 7–10 May, 2015

 

  • Pas L., Fernandez Alonso C., Dascal Weichendler Η., Kenkre J., Pekez-Pavlovski T., Kopcavar N., Papadakaki M. “Developing research on family violence in primary health care”. 4th Conference of the Association of Family Physicians, Serbia, 4-6 June, 2015

 

  • Papadakaki M., Orsi C., Otte D., Morandi A., Tzamalouka G., von derGeest M., Lajunen T., Ozkan T., Anipsitaki M., Maragkaki P., Chliaoutakis J. “Psychological sequel of injury sustained in Road Traffic Crashes: Initial results from a cohort study in 3 European countries”, 14th European Congress of Psychology, Milano, Italy, 07 – 10 July 2015.

 

  • Papadakaki M., Musteata S., Chliaoutakis J. “Pilot implementation of an intervention model for victims of intimate partner violence”, 14th European Congress of Psychology, Milano, Italy, 07 – 10 July 2015.

 

  • Jansch, Morandi A., Orsi O., Stendardo, Tzamalouka G., Papadakaki M., Chliaoutakis J., Parkkari, Diaw J., Weber “Analysis of the riding posture of bicyclists and influence parameters on the helmet use”, 4th International Cycling Safety Conference, Hannover, Germany, 15-16 September 2015.

 

  • Montomoli, Chliaoutakis, J., Pereira., Papadakaki M., Parkkari, Tzamalouka G., Otte D., Morandi A. “Bicyclists perception of helmet use complaints and dissatisfaction”, 4th International Cycling Safety Conference, Hannover, Germany, 15-16 September 2015.

 

  • Papadakaki, M., Ferraro OE, Orsi C., Otte D., Morandi A., Tzamalouka G., von der Geest M., Lajunen T., Ozkan T., Chliaoutakis J. (2015). The profile of severely injured in road traffic crashes: Baseline data from a longitudinal EU study, Road Safety and Simulation International Conference (RSS), Orlando, Florida, 6-8 October 2015.

 

  • Papadakaki M., Tzamalouka G. Gnardellis Ch., Chliaoutakis J. “Driving performance while using a mobile phone: A simulation study of Greek professional drivers”, Road Safety and Simulation International Conference (RSS), Orlando, Florida, 6-8 October 2016.

 

  • Papadakaki M., “Long term economic costs of severe injuries sustained in road traffic crashes: One year follow up of road traffic victims”, International Conference on Trauma and Rehabilitation, Heraklion, Crete, 22-23 October 2015

 

  • Lioliou S., Papadakaki M. “Interactive exercise on Disability resulting from a car accident: Understanding the psychosocial needs of the victim and the family members” International Conference on Trauma and Rehabilitation, Heraklion, Crete, 22-23 October 2015

 

  • Leo P., Joyce K., Fernandez Alonso C., Papadakaki M., Bacchus L., Pekez Pavlovski T., Franck P., “Stimulating Primary Care for family Violence: interdisciplinary collaboration needed”, European Forum for Primary Care, EFPC 2016 Annual Conference, Riga Latvia, 4-6 September 2016

 

  • Shinar, D; Houtenbos, M; Haworth, N; Schramm, A; Valero-Mora, P; Mascarell, O; Fyhri, A; Hursa S, A; de Bruyne, G; Morandi, A; Otte, D; Papadakaki, M</strong>; Tzamalouka, G; Kuklane, K; Cavallo, V; Dias, J; Crundall, D; Ledesma, R and Muser, M. “Reporting bicycle accidents to police in the COST TU1101 survey data base: Cross-country comparisons and associated factors”; 5th International Cycling Safety Conference; Bologna, Italy, 2 – 4  Νovember, 2016.

 

  • Papadakaki, M., Stamouli, MA., Ferraro, OE., Sarris, M. Tsalkanis A., Pierrakos G., Orsi, C., Otte, D.,Tzamalouka G.,vonderGeest M.,Lajunen T., Özkan T.,Gnardellis Ch.,Morandi A.,Chliaoutakis J. “Economic burden for individuals and health care systems resulting from injury sustained in road traffic crashes: Evidence from two-wheel users admitted in intensive care units of three European countries”, 6th Annual International Cycling Safety Conference, Davis, California, USA, 21-22 September 2017

 

  • Papadakaki M., “Identification and management of domestic violence in primary care settings. Oral presentation in the workshop titled “Psychosocial care in primary health care: emerging needs and challenges during austerity “. 13th EFPC conference – European Forum for Primary Care, Heraklion Greece, 23 – 26 September 2018.

 

  • Daviti M., Papadakaki M. “Developing a Protocol in recognition and administration of violence against pregnant woman in the primary care”, Oral presentation. 13th EFPC conference – European Forum for Primary Care, Heraklion Greece, 23 – 26 September 2018.

 

  • Papapanagiotou Ch., Chrisikou I., Papadakaki M., “Development of an inter professional protocol for the detection and management of domestic violence in primary health care settings” Oral presentation, 13th EFPC conference – European Forum for Primary Care, Heraklion Greece, 23 – 26 September 2018.

 

  • Markaki S. Papadakaki M., “Research into the sexual health and functioning of the elderly and its implication for primary health care”, Poster presentation, presentation, 13th EFPC conference – European Forum for Primary Care, Heraklion Greece, 23 – 26 September 2018.

 

  • Skokaki G., Papadakaki M., “Expanding drama therapy as a therapeutic method for autism in primary health care”, Poster presentation, presentation, 13th EFPC conference – European Forum for Primary Care, Heraklion Greece, 23 – 26 September 2018.

 

  • Papadakaki M., Epitropakis S., Stamouli MA., DiamantiS., Maragkaki P., Pachiadaki M., Stavropoulou S., Kasotaki K., Papadaki A., Vasilakis E., Chliaoutakis E., Tzamalouka G., Chliaoutakis J. “Psychosocial needs of people living in poverty in the region of Crete: Health related outcomes from a questionnaire survey”, Oral presentation, 13th EFPC conference – European Forum for Primary Care, Heraklion Greece, 23 – 26 September 2018.

 

  • Lioliou S., Papadakaki M., “Empathy in the clinical session: Skills for health care practitioners”, Hands on workshop, 13th EFPC conference – European Forum for Primary Care, Heraklion Greece, 23 – 26 September 2018.

 

  • Vivilaki V., Papadakaki M., Maria van den Muijsenbergh M., Mastrogiannakis T., “Maternal care for refugee women in three EY countries: Evidence from the ORAMMA Project” Annual EFPC Conference -European Forum for Primary Care, Nanterre France, 30 September – 2 October 2019.

 

  • Papadakaki M.,Plevri M.,Vagionaki K., Papadomanolakis G., Androulaki R., Prokopidis I., Tsiritas G., Anastasakis M., Xenitidis A., Koutroumanou LM., Kouloumvakou S., Aleiferis G.,, Vasilakis, M., Chliaoutakis J., “Designing and implementing a community program to raise young people’s awareness on sexual and reproductive health issues in the Region of Crete in Greece”, Annual EFPC Conference -European Forum for Primary Care, Nanterre France, 30 September – 2 October 2019.

 

  • Papadakaki M., Anogeianaki E., Sarigiannidou Ch, Chliaoutakis J. “Workplace harassment in the region of Crete and its health effects: Implications for primary care professionals”, Annual EFPC Conference -European Forum for Primary Care, Nanterre France, 30 September – 2 October 2019.

 

  • Tsoutsi V., Dikeos D., Basta M., Papadakaki M. Driving Behaviour in depressed patients Vs Healthy controls. Findings from a driving simulator study. Oral Presentation. EU- SAFETY 2019 conference. Luxembourg, 03-04 October 2019.

 

  • Papadakaki M., Bessas S., Malichin N.,, Stamou N., and Chliaoutakis J., Evaluation of an intervention for the reduction of stress and aggression while driving (Αξιολόγηση Παρέμβασης για τη μείωση του άγχους και της επιθετικότητας κατά την οδήγηση), Oral presentation, 9th International Congress in Transportation Research, Athens, Greece, 24 – 25 October 2019.

 

  • Papadakaki M., Gnardellis Ch., Tsalkanis A., Stamouli MA., Petelos E., Morandi A., Otte D., Sarris M., Tzamalouka G., Chliaoutakis J. Injury profile and healthcare expenditure of cyclists admitted in intensive care units. Poster presentation. 12th European Public Health Conference. Marseille, France. 20-23 November 2019.

 

  • Papadakaki M., Stamouli MA., Diamanti S., Lioliou S., Maragkaki P., Pachiadaki

 

  • Papadakaki M., Stamouli MA., Diamanti S., Lioliou S., Maragkaki P., Pachiadaki
, M., Stavropoulou S., Kasotaki K., Tzamalouka G., Chliaoutakis J. The profile of people living in extreme poverty in the region of Crete. Poster Presentation.12th European Public Health Conference. Marseille, France. 20-23 November 2019.

 

  • Papadakaki M., Plevri M., Vagionaki K., Papadomanolakis G., Androulaki R., Tsiritas
 G., Koutroumanou LM., Aleiferis G., Vasilakis M., Chliaoutakis J. Raising young people’s awareness on sexual and reproductive health issues. Poster presentation.12th European Public Health Conference. Marseille, France. 20-23 November 2019.

 

  • Papadakaki M. “Ysav- understanding and responding against youth sexual coercion and violence as a threat for the sexual health of young people in Europe” (“Κατανόηση και αντιμετώπιση του νεανικού σεξουαλικού εξαναγκασμού και της βίας ως απειλή για τη σεξουαλική υγεία των νέων στην Ευρώπη”), Workshop on “domestic violence”, Technological Educational Institute of Crete, Heraklion, Greece, 25 November 2013

 

  • Papadakaki M. “Sexual harassment at the workplace: Risk factors, forms and consequences” (“Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Παράγοντες κινδύνου, μορφές, συνέπειες”) Workshop on “violence against migrant domestic workers”, Technological Educational Institute of Crete, Heraklion, Greece, 21 March 2014.

 

  • Papadakaki M., Tsiaousi I., Trimis G., Bersimis S., Souliotis K, Lionis C.. “Estimated cost of herpes zoster in Greece and potential benefit from vaccination” (“Υπολογιζόμενο κόστος έρπητα στην Ελλάδα και το δυνητικό όφελος εμβολιασμού”), Oral presentation, 10th PanHellenic Conference of Public Health and Health Care Services, Athens, Greece, 31 March – 2 April, 2014..

 

  • Papadakaki M., Pelekidou L., Ratsika N., Papanikolaou M., Vasilaki E., Anipsitaki M., Tzamalouka G. Pachiadaki M., Chliaoutakis J. “Mapping community resources, interventions and policies for sexually victimized migrant domestic workers in Greece: The COMMUN-AID Project” (“Χαρτογραφώντας κοινοτικούς πόρους, παρεμβάσεις και πολιτικές για τις σεξουαλικά θυματοποιημένες μετανάστριες στον χώρο της οικιακής τους εργασίας στην Ελλάδα: The Commun- Aid Project”), Oral presentation, 5th National Conference on Counseling Psychology, The Division of Counseling of Greek Psychological Association (Hellenic Psychological Society), Patra, Greece, 6-9 November 2014.

 

  • Papadakaki M., Ratsika N., Pelekidou L., Vasilaki E., Papanikolaou M., Anipsitaki M., Tzamalouka G., Pachiadaki M., Musteata S., Chliaoutakis J. “Development of an integrated model of education and counseling for female victims or potential victims of intimate partner violence – The WOMPOWER project” (“Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής γιαγυναίκες θύματα ή πιθανά θύματα συντροφικής βίας – WOMPOWER”), Oral presentation, 5th National Conference on Counseling Psychology, The Division of Counseling of Greek Psychological Association (Hellenic Psychological Society), Patra, Greece, 6-9 November 2014.

 

  • Papadakaki M., “Factors that affect medications’ prescription and the non-prescribed medication in Primary Health Care: Results from the OTC SOCIOMED European project” (“Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OTC SOCIOMED: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την συνταγογράφηση και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην ΠΦΥ: αποτελέσματα από το OTC SOCIOMED πρόγραμμα”), Oral presentation, 5th PanHellenic Conference of the Forum of Public Health and Social Medicine, Thessaloniki, Greece, 21-23 November 2014.

 

  • Papadakaki M. “Development of a culturally and linguistically appropriate web tool for the support of sexually abused migrant domestic workers: The case of Greece-The COMMUN-AID project”

 

  •  (“Ανάπτυξη ενός πολιτισμικά και γλωσσικά προσαρμοσμένου ηλεκτρονικού εργαλείου για την υποστήριξη των σεξουαλικά θυματοποιημένων μεταναστριών οικιακών βοηθών: Η περίπτωση της Ελλάδας – the COMMUN-AID project”), Poster presentation, 5th PanHellenic Conference of the Forum of Public Health and Social Medicine, Thessaloniki, Greece, 21-23 November 2014.

 

  • Kritsotakis G. Papadakaki M. Zografakis M., Papanikolaou M., Siligardou E., Papageorgi I., Bellali Th., Chatzi L., Androulaki Z., Philalithis A., “Exploring the correlation between health behaviours and driving with or without license in freshmen (“Διερεύνηση της συσχέτισης συμπεριφορών υγείας με την οδήγηση με ή χωρίς δίπλωμα σε πρωτοετείς φοιτητές: Η μελέτη LATO”), Oral presentation, 5th PanHellenic Conference of the Forum of Public Health and Social Medicine, Thessaloniki, Greece, 21-23 November 2014.

 

  • Papadakaki M., Orsi C., Otte D., Morandi A., Tzamalouka G., von derGeest M., Lajunen T., Ozkan T., Chliaoutakis J. “The profile of the severely injured in road traffic crashes: Baseline data from a longitudinal study in Greece, Germany and Italy”, Poster presentation, 10th Panhellenic Congress on Management, Economics and Health Policy, Athens, Greece, 16-19 December 2014.

 

  • Papadakaki M., Maragkaki P., Lioliou S., Skoulikaris G., Petromichelaki A., Agapis S., Chliaoutakis J. “Road Safety Promotion Programme for high school students: The example of the 4th high school in Heraklion Crete” (“Πρόγραμμα Προαγωγής Οδικής Ασφάλειας σε μαθητές λυκείου: Το παράδειγμα του 4ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης”), Oral presentation, 1st Panhellenic Conference of the Institute of Anthropological and Social Sciences (ΙΑΚΕ), Heraklion, Greece, 24-26 April, 2015.

 

  • Papadakaki M. “Developing innovative activities to improve health and wellbeing in third age” (“Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής στην τρίτη ηλικία”), Oral presentation, Workshop on “Policy towards the development of active aging: challenges and perspectives”, Regional Administration of Social Welfare of Crete, Heraklion, Greece, 24 September 2015.

 

  • Papadakaki M., Tzamalouka G., Gnardellis Ch., Lajunen T., Shinar D., Hirsch P., Chliaoutakis J. “The effect of mobile phone on driving performance: Results from an experimental study on professional and amateur drivers in Crete” (“Η επίδραση του κινητού τηλεφώνου στην οδηγική επίδοση: Αποτελέσματα από μια πειραματική μελέτη σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες οδηγούς της Κρήτης”), Oral presentation, Workshop on «Innovative products and services: Applied research of the Technological Educational Institute of Crete in the Framework of Archimedes III”, Technological Educational Institute of Crete, Heraklion, Greece, 28-29 September 2015.

 

  • Papadakaki M., Chliaoutakis J. “Psychosocial burden and rehabilitation after a severe injury sustained in road traffic crash: Evidence from the European study Rehabilaid” (“Ψυχοκοινωνική επιβάρυνση και αποκατάσταση μετά από σοβαρό τραυματισμό σε τροχαία σύγκρουση: Δεδομένα απο την Ευρωπαϊκή μελέτη Rehabilaid”), Oral presentation, 1st Panhellenic Conference of Hospital Social Work, Athens, Greece, 4-5 March 2016.

 

  • Aravantinou-Karlatou A., Daskalaki M., Eftixidi R.A., Ploumaki K., Stavroulakis M., Papadakaki M. “Child abuse: The role of primary school teachers in the school community nowdays – Evidence from a cross sectional study in the school units of Heraklion Prefecture in Crete” (“Η Κακοποίηση του παιδιού. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σημερινά σχολεία: Δεδομένα από μια συγχρονική μελέτη στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου Κρήτης”), Oral presentation, 1st Panhellenic Conference of the Regional Educational Authority of Crete, Heraklion, Crete; 13-15 May 2016.

 

  • Papadakaki M. “Adolescents’ driving behavior and the influence of contemporary lifestyle” (“Η οδηγική συμπεριφορά των εφήβων και η επίδραση του σύγχρονου τρόπου ζωής”), Oral presentation, Workshop on “Adolescence crisis”, Regional Administration of Social Welfare of Crete, Heraklion, Greece, 16 June 2016.

 

  • Papadakaki M. “Managing school drop-out: Good practice from Europe” (“Σχολική διαρροή: καλές Ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισής της”), Oral presentation, Workshop on “School Drop-out”, Regional Administration of Social Welfare of Crete, Heraklion, Greece, 29 September 2016.

 

  • Papadakaki M., Tsoutsi V., Golia A., Manioudaki S., Bantia E. “Prevalence and characteristics of violence against people with visual problems: Research evidence from Heraklion, Crete” (“Συχνότητα και χαρακτηριστικά της κακοποίησης σε άτομα με προβλήματα όρασης: Ερευνητικά Δεδομένα από το Ηράκλειο Κρήτης”), Oral presentation, 6th Panhellenic Conference of the Forum of Public Health and Social Medicine, Athens, Greece, 31 October – 1 November 2016.

 

  • Papadakaki M. “New evidence on violence against women in Crete: Challenges and perspectives for prevention and management” (“Νεώτερα ερευνητικά δεδομένα για την κακοποίηση της γυναίκας στην Κρήτη: Προκλήσεις και προοπτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου”), Oral presentation, Workshop on “Gender violence”, Municipality of Heraklion, Crete, 25 November 2016.

 

  • Papadakaki M., Malliarakis A., Kasotaki K., Christodoulaki E., Chatzisymeon D. “Exploration of the effectiveness of a brief interactive programme of sexual health promotion on high school students of a rural area of Heraklion Crete” (“Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός σύντομου βιωματικού προγράμματος προαγωγής της σεξουαλικής υγείας των μαθητών γυμνασίου σε μια αγροτική περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης”), Poster presentation, 12th Panhellenic Conference on Management, Economics and Health Policy, Athens, 13-15 December 2016.

 

  • Papadakaki M., Kozoroni I. “The profile and the social needs of people that sought help due to financial reasons from the social services of an urban area of Heraklion Crete” (“Tο προφιλ και οι κοινωνικές ανάγκες των ατόμων που αναζήτησαν βοήθεια για οικονομικούς λόγους από κοινωνική υπηρεσία αστικής περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης”), Poster presentation, 12th Panhellenic Conference on Management, Economics and Health Policy, Athens, 13-15 December 2016.

 

  • Papadakaki M., Georgara L., Kefallinaiou SA., Petridou P., Chliaoutakis J. “Elder Abuse Evidence from the general population of the Heraklion Prefecture in Crete” (“Κακοποίηση των ηλικιωμένων: Δεδομένα από το γενικό πληθυσμό στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης”), Poster presentation, 12th Panhellenic Conference on Management, Economics and Health Policy, Athens, 13-15 December 2016.

 

  • Zioti F., Karadimitriou Z.N., Papadopoulou M., Papadakaki M. “Intimate partner violence in homosexual couples” (“Η συντροφική βία στα ομοφυλόφυλα ζευγάρια”), Oral presentation, 5th Panhellenic Conference of Psychology Students’ Research, Athens, 17 December, 2016.

 

  • Papadakaki M. (2016) “The health status of the beneficiaries of governmental programmes of material supply for impoverished population – TEBA: Evidence from a cross-sectional study in the region of Crete” (“Η κατάσταση της υγείας των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ: Δεδομένα από συγχρονική μελέτη στην Περιφέρεια Κρήτης”), Oral presentation, Workshop on the results of the “Regional programme of material supply for impoverished population – TEBA”, Technological Educational Institute of Crete in collaboration with the Regional Government of Crete, Heraklion, Greece, 20 December 2016. Greece, 24 January 2017.

 

  • Papadakaki M., Vivilaki V. (2017) “Promotion of safe motherhood in refugee and migrant women through a model of interdisciplinary care – the ORAMMA project” (“Προαγωγή ασφαλούς μητρότητας για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες μέσα από ένα μοντέλο διεπιστημονικής φροντίδας – the ORAMMA project”), Oral presentation, 10th Panhellenic and 9th European Nursing Conference, Heraklion, Greece, 27-30 April 2017.

 

  • Papadakaki M. (2017) “The Restore project” presentation in the symposium titled “The impact of national and international in the inter-professional training and research” (“Ο αντίκτυπος των διεθνών και εθνικών προγραμμάτων στη διεπαγγελματική εκπαίδευση και έρευνα”), Oral presentation, 10th Panhellenic and 9th European Nursing Conference, Heraklion, Greece, 27-30 April 2017.

 

  • Papadakaki M. (2017) “Laboratory of Health and Road Safety: An overview of its activities” (“Επισκόπηση δράσεων Εργαστηρίου Υγείας & Οδικής Ασφάλειας”), Oral presentation, Workshop on the “Promotion of a road safety culture”, Technological Educational Institute of Crete in collaboration with Regional Government of Crete, Heraklion, Greece, 29 May 2017.

 

  • Papadakaki M. (2017) “The role of the social worker in the health care team” (“Ο ρόλος του επαγγελματία κοινωνικού λειτουργού στην ομάδα υγείας”), Oral presentation, Workshop on the “Local health care units (TOMY): from vision to implementation”, Regional Health Authority of Crete, Heraklion, Greece, 8 July 2017.

 

  • Papadakaki M., Morandi A., Otte D., Chliaoutakis J. “Burden resulting from severe road injury: Evidence from two-wheel users in three European countries” (Η επιβάρυνση απο σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο συμβάν: Δεδομένα που αφορούν δικυκλιστές απο τρεις χώρες της Ευρώπης). Oral presentation. 44th National Medical Conference, Athens Greece, 9-12 May 2018.

 

  • Papadakaki M. “From the financial crisis to humanitarian development: Opportunities, suggestions and dynamics” (Από την οικονομική κρίση στην ανάπτυξη του ανθρωπισμού – Ευκαιρίες, προτάσεις και δυναμικές), Workshop, Heraklion Rotary and Region of Crete, Heraklion Greece, 15 June 2018.

 

  • Papadakaki M. “Management of child abuse in the social services department of local government: current challenges and concerns” (Η διαχείριση της παιδικής κακοποίησης στην κοινωνική υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Σύγχρονες Προκλήσεις και Προβληματισμοί), Oral presentation in conference “Underaged as victims of family violence” (ο ανήλικος ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας), Heraklion Greece, Lawyers Union and Court of Heraklion, 8June2018

 

  • Papadakaki M., Vardaki M., Vasilakis E., Kasotaki K., Kritikakis N., Lioliou S., Maragkaki P., Papadaki A., Pachiadaki M., Stavropoulou S., Tzamalouka G., Chatzidrosou D., Chliaoutakis E. Chliaoutakis J. Training teachers and parents in road safety promotion: An innovative initiative of Heraklion Municipality and the Technological Educational Institute of Crete (Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονέων στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας: Μια καινοτόμα πρωτοβουλία από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης). Oral presentation. 7th National Road Safety Conference. Larisa Greece. 11-12 October 2018.

 

  • Lionis C., Sifaki-Pistolla D., Anastasaki M., Agelaki A., Anastasiou F., Antonopoulou M., Anifantakis D., Vasilaki I., Vasilopoulos Th., Vivilaki V., Galenianos M., Girvalaki Ch., Gotsis M., Iatraki E., Karelis A., Kamekis A., Kakoliris N., Markaki A., Mechili AE., Bertsias A., Duiker G., Papadakis S., Papadakaki M., Petelos E., Sialtsis M., Sbarouni V., Stefanaki I., Tsiantou V., Chatzea V., Psaroudaki Ch., Tsiligianni I., Symvoulakis E. “Transferring experience from research and developing projects into tools aiming at quality improvement of primary health care services” (“Μετεγγράφοντας εμπειρίες ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας”). Oral presentation, 14th Panhellenic Conference on Management, Economics and Health Policy, Athens, 11-13 December 2018.

 

  • Saridakis G., Kasotakis A., Theofanidis E., Liapi D., Kanellos I., Bitzaraki K., Papadakaki M., “Issues of Family Violence and Abuseive practices: Management, Protection and Treatment” (Σημεία Ενδοοικογενειακής Βίας και Κακοποιητικές Πρακτικές: Διαχείριση, Προστασία, Αντιμετώπιση), Archbishop of Crete, Heraklion, Crete, 6 March 2019.

 

  • Papadakaki M., Vagionaki K., Plevri M. “Designing a community program for the sexual health of young people” (Σχεδιασμός προγράμματος για την σεξουαλική υγεία των νέων). Oral presentation. 5th conference of Institute of Anthropological and Social Sciences (5th IAKE) 2019. Heraklion, Crete, April 2019.

 

  • Papadakaki M., Vardaki M., Vasilakis E., Kasotaki K., Lioliou S., Maragkaki P., Papadaki A., Pachiadaki M., Stimuli MA., Stavropoulou S., Tzamalouka G., Chatzidrosou D., Chliaoutakis, J. “Evaluation of road safety behaviours before and after the “DROMOLOGIA ZOIS” educational intervention. The case of primary and secondary education teachers of Heraklion Municipality” (Αξιολόγηση συμπεριφορών οδικής ασφάλειας ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την εκπαίδευση στο πρόγραμμα “Δρομο-λόγια Ζωής”. Η περίπτωση εκπαιδευτικών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης). Oral presentation. 5th conference of Institute of Anthropological and Social Sciences (5th IAKE) 2019. Heraklion, Crete, April 2019.

 

  • Daviti M., Papadakaki M. “Detection and management of intimate partner violence during pregnancy in primary health care settings” (Ανίχνευση και διαχείριση της συντροφικής κακοποίησης κατά την εγκυμοσύνη σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας). Oral presentation. 5th conference of Institute of Anthropological and Social Sciences (5th IAKE) 2019. Heraklion, Crete, April 2019.

 

  • N. Ratsika (2019). Reasons for Student Absenteeism and ESL. International Week on Student Absenteeism and Early School Leaving. Dumlupınar University (DPU), Kütahya, Turkey, 1-5 April, 2019

 

  • Ράτσικα Ν., Κούτρα Κ. (2019). Η Μέθοδος του Photovoiceo. Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «ΕΠ’ΑΡΩΓΗ» Ηράκλειο,  10-11 /10ου/2019

 

  • Ράτσικα Ν., 2017). Κοινοτική ανάπτυξη και ενδυνάμωση. Δράσεις του Εργαστηρίου Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης, 3o  Πανελλήνιο Συνέδριο «Κρήτη-Χανιά 2017»,1η Συνδιάσκεψη πόλης για τον Εθελοντισμό, την Κοινοτική Ενδυνάμωση- Δράση και τη Δια βίου Μάθηση. Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης.

 

  • Ράτσικα Ν. Σεξουαλική  Θυματοποίηση  Μεταναστριών που απασχολούνται σε οικιακή εργασία: εκτίμηση αναγκών και προτάσεις παρέμβασης, 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο , 9ο Πανευρωπαικό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

 

  • Ράτσικα Ν., Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων: η γκρίζα ζώνη. Ημερίδα παρουσίασης του ερευνητικού προγράμματος EDUEVAL: Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 22 Φεβρουαρίου 2016, ΤΕΙ Κρήτης.

 

  •  Ratsika N., (2015). Evaluation and Adult Educators’ Development: what future prospects? EDUEVAL Final Conference, University of Milan- Bococca, Milan 17 Dec. 2015

 

  •  Kritsotakis G, Ratsika N, Koutra K, Pelekidou M, Androulaki Z, Philalithis A.E. . 2nd International Conference: Public Health Strategies & Priorities. Vlora, Albania. 6-7 November 2015

 

  • Ράτσικα Ν., Κουτρα Κ., Οικονόμου Κ., Κουκούλη Σ., (2015). Η μετάβαση από την νεότητα στην ενηλικίωση: Μια ποιοτική μελέτη. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Επ’ Αρωγή”, Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, 1-2 Οκτωβρίου 2015

 

  • Κριτσωτάκης Γ, Ρουμελιωτάκη Θ, Ράτσικα Ν, Κουκούλη Σ. (2015). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Επ’ Αρωγή”, Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, 1-2 Οκτωβρίου 2015

 

  • Κριτσωτάκης Γ, Ράτσικα Ν, Προκοπάκης Μ, Κούτρα Κ, Πελεκίδου Λ, Ανδρουλάκη Ζ. Εφαρμοσμένη έρευνα του ΤΕΙ Κρήτης στα πλαίσια της πράξης ‘Αρχιμήδης ΙΙΙ’. Ηράκλειο – Κρήτης, 28-29/09/2015. ΠΟΣΤΕΡ

 

  • Ράτσικα Ν, Κούτρα Κ, Πελεκίδου Λ, Κριτσωτάκης Γ, Κουκούλη Σ. (2015). Η μετάβαση των νέων από τη νεότητα στην ενηλικίωση: μια ποιοτική μελέτη για τους νέους της Κρήτης. Εφαρμοσμένη έρευνα του ΤΕΙ Κρήτης στα πλαίσια της πράξης ‘Αρχιμήδης ΙΙΙ’. Ηράκλειο – Κρήτης, 28-29/09/2015. ΠΟΣΤΕΡ.

 

  • Grazia Riva M.Kritsotakis G., Ratsika Ν.: International Conference of Education Research and Innovation. 18-20 Nov. 2015 Seville, Spain.

 

  • Grazia Riva, M.  Ratsika Ν.: Supervision as a Kind of Qualitative Evaluation International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION”Rezekne, Latvia, May 22-23, 2015

 

  • Kritsotakis G., Ratsika N., Koutra K., Pelekidou M., Prokopakis M., Konstantinidis T., Zografakis M., Androulaki Z. Social context and decision-making of permanent residents and immigrants with permanent resident status when accessing healthcare in rural Crete, Greece: a qualitative approach. 4th European Transcultural Nursing Association International Conference, Budapest, Hungary, 29-30 June 2015.

 

  • ́Γιώργος Κριτσωτάκης, Νικολέτα Ράτσικα, Κλειώ Κούτρα, Λίνα Πελεκίδου, Miroslaw Grewinski, Wojciech Duranowski, Roger Esteller Curto, 
Pilar Escuder Mollón, Gilberto Marzano, Velta Lubkina, Daniele Sartori, Elisabetta Biffi, Viviana Vinci, Loredana Perla, Maria Grazia Riva. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘EDUEVAL-EVALUATION FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ADULT EDUCATION STAFF’.

 8ο Πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 7-10 Μαΐου 2015.

 

  • Ασπρογέρακα E.A., Ρίζου E., Ράτσικα N, Κούτρα K, Κριτσωτάκης Γ., Ανδρουλάκη  Ζ. Αγροτικός πληθυσμός στη Κρήτη επιλογές και φραγμοί κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 8ο Πανελλήνιο και 7ο  Πανευρωπαϊκό́ Επιστημονικό́ & Επαγγελματικό́ Νοσηλευτικό́ Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 7-10 Μαΐου 2015.

 

  • N. Ratsika, M. Papadakaki, L. Pelekidou, J. Chliaoutakis: Women’s experiences of domestic violence and their needs for post-victimization support: a qualitative research study. International Conference “Violence against women: prevention strategies and good practices” 28 Nov 2014, Bucharest, Romania

 

  • Ράτσικα Ν., Βιωματική Εκπαίδευση στην πρόληψη του φαινομένου της συντροφικής βίας κατά των γυναικών. Βιωματικό σεμινάριο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών, 25 Νοεμβρίου 2014 , Ξενοδοχείο Ατλαντίς, Ηράκλειο

 

  • Ράτσικα Ν. Σεξουαλική κακοποίηση/ παρενόχληση μεταναστριών οικιακών βοηθών και οι ανάγκες των θυμάτων.  1ου Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασίας  με θέμα: Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση. Προκλήσεις και προοπτικές για την Κοινωνική Εργασία. ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σχολών Κοινωνικής Εργασίας, ΣΚΛΕ 7-8 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα

 

  • Ράτσικα, Ν.  Η Σεξουαλική βία κατά των μεταναστριών Οικιακών Βοηθών. Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Διήμερο Περιφερειακό Βιωματικό Σεμινάριο: Η Βία κατά των Μεταναστριών Οικιακών βοηθών: Διαπολιτισμικά Ζητήματα, Διεπιστημονικές Προοπτικές και Κοινοτικές Παρεμβάσεις.  TEI Κρήτης, Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, Ηράκλειο 6-7 Νοεμβρίου 2014

 

  • Papadakaki M, Pelekidou L, Ratsika N, Papanikolaou M, Stamatakis A, Chliaoutakis J.  “Assessing stakeholders’ views and practices on the prevention and management of sexual harassment against migrant domestic workers: The case of Greece” 22nd International Congress for cross cultural psychology (15-19 July, 2014/Reims, France).

 

  • Ράτσικα Ν., Κριτσωτάκης Γ., Κούτρα Κ., Πελεκίδου Λ., Κωνσταντινίδης Θ., Ανδρουλάκη Ζ. Ποιοτική διερεύνηση των αναγκών υγείας σε αγροτικές περιοχές στην Κρήτη.  17ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρία Ηρακλείου Κρήτης, 30 Οκτ. – 2 Νοε. 2014, Ηράκλειο

 

  • Οικονομου Κ. Ράτσικα Ν. Παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της σχέσης  βοήθειας σε εφήβους. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας “Επ’ Αρωγή”, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, 3-4 Ιουλίου 2014

 

  • Ράτσικα Ν., Κριτσωτάκης Γ., Κούτρα Κ., Πελεκίδου Λ., Κωνσταντινίδης Θ., Ανδρουλακη Ζ . Ποιοτική διερεύνηση των αναγκών υγείας και η προσβασιμότητα σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στη Κρήτη. Διαφορές μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών. 41ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ, 4-7 Μαΐου, Χερσόνησος, Κρήτη.

 

  • Ράτσικα Ν., Ο Συμβουλευτικός Σταθμός ως κέντρο πρόληψης. Ημερίδα με θέμα: Η αναγκαιότητα λειτουργείας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ΤΕΙ Κρήτης. 4 Απρίλιου 2014 ΤΕΙ Κρήτης.

 

  • Ράτσικα Ν., Εκτίμηση Αναγκών Σεξουαλικά Θυματοποιημένων Γυναικών στον χώρο Εργασίας (CommunAid Project). Ημερίδα με θέμα: Βία κατά των μεταναστριών στο χώρο Εργασίας: Διαστάσεις του προβλήματος, Αντιμετώπιση, Προτάσεις. ΕΥΟΑ, Τμήμα Κοιν. Εργασίας- ΣΕΥΠ ΤΕΙ Κρήτης 21 Μαρτίου 2014. Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου

 

  • Papadakaki M, Pelekidou L, Ratsika N, Christodoulou J, Halbmayr B, Kohont A, Kouta C, Lainpelto J, Lainpelto K, Pithara C, Schmid G, Solinc M, Spetsidis N, Papanikolaou M, Chliaoutakis J. “Systematic Review of evidence on sexually victimized migrant domestic workers (COMMUNAID project)” EUPHAs’ 5th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health (10-12 April 2014/Granada, Spain)

 

  • Koutra Kleio, Kiottou Tsampika, Kakouli Konstantina, Sparos Loukas, Tabakis, Ratsika Nikoleta (2018) Elder-friendly Communities. Implications to an urban region of Greece. “Vulnerability and Compassion: The role of Primary Care in Europe”  How to overcome the austerity period? European Forum for Primary Care Conference 2018, Crete, Greece

 

  • Ann Roy, Efrosini Kokaliari, Sparos Loukas, Tabakis Kosmas, Koutra Kleio (2018).  Social capital is losing out from depression and stress on NSSI and suicidal behaviors among college students in Greece during the current economic crisis. Vulnerability and Compassion: The role of Primary Care in Europe”  How to overcome the austerity period? European Forum for Primary Care Conference 2018, Crete, Greece

 

  • Efrosini D. Kokaliari, Ann W. Roy & Kleio Koutra (2018). A cross-sectional study comparing predictors of non-suicidal self-injury among college students in the United States and Greece. ISSS Conference, Brussels

 

  • Francesco Marcaletti, Tatiana Iñiguez, Kleio Koutra (2017). Superando el Edismo. Motivación de los Adultos Maduros para Aprender. CIMIE17. Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

 

  • Francesco Marcaletti, Tatiana Iñiguez Berrozpe & Kleio Koutra (2017). Including Mature Adults in Education as a Strategy for Empowerment: The Role of Motivation”. International Mid-term Conference, “Education and Empowerment: Theories and Practices” Research Network RN 10 Sociology of Education, European Sociological Association (ESA) –Milan, Italy

 

  • Kritsotakis G, Pitsouni V, Koutra K., Ratsika N, Melas C. (2017). An exploration of the ‘Problem behavior theory’: Associations of driving violations with 14 lifestyle behavioral risk factors in young adults. 145th Annual Public Health Association Meeting, Atlanta (GA), USA

 

  • Efrosini D. Kokaliari, Ann W. Roy & Kleio Koutra (2016). A comparative study on self-harm among college students in USA and Greece. 62nd Annual Program Meeting, Atlanta, Georgia.

 

  • R. Esteller-Curto, P. Escuder-Mollon, E. Biffi, K. Koutra, R. Escamilla, (2015). Experiences from EDUEVAL project; the intra evaluation processes – Barcelona EDULEARN 2015 Proceedings. EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 6-8 July, 2015.ISBN: 978-84-606-8243-1 / ISSN: 2340-1117

 

  • P. Escuder-Mollon, R. Esteller-Curto, E. Biffi, K. Koutra, (2015). Indicators for quality evaluation for the development of the staff in educational institutions – ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain. 18-20 November, 2015.ISBN: 978-84-608-2657-6 / ISSN: 2340-1095

 

  • Kritsotakis G, Papadakaki M, Koutra K, Vassilaki M, Pitsouni V, Androulakis M, Papageorgi I, Chatzi L, Androulaki Z, Philalithis A (2015). Associations of multiple health risk behaviors with licensed and unlicensed driving in young adults. ‘25th Annual Art & Science of Health Promotion Conference’, Manchester Grand Hyatt, San Diego, California,USA

 

  • Zacharenia Androulaki, G. Kritsotakis, N. Ratsika, K. Koutra, M. Pelekidou, Μ. Prokopakis, T. Konstantinidis, M. Zografakis (2015). Social context and decision-making of permanent residents and immigrants with permanent resident status when accessing healthcare in rural Crete, Greece: a qualitative approach. 4th European Transcultural Nursing Association Conference and the 10th Anniversary of ETNA .

 

  • Κλειώ Κούτρα, Χαριστά Κατερίνα, Έλενα Κουμίδου (2017). Τα άτομα με κινητική αναπηρία παρουσιάζουν την καθημερινότητας με την μέθοδο Photovoice (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ).  7ο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας, ΕΠ’ΑΡΩΓΗ 12-13 Οκτωβρίου, Χανιά

 

  • Κούτρα Κλειώ, Παπανικολάου Σταυρούλα, Σεγιέτ Μαρία, & Λυκοπάντη Χριστίνα (2016). Η επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου και των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών στις συμπεριφορές κινδύνου και στη σεξουαλική συμπεριφορά υγείας των μαθητών του νομού Ηρακλείου Κρήτης. 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Χερσόνησος ( ISBN: 978-618-82615-7-0

 

  • Κούτρα Κλειώ, Κοθώνα Βάσω, Κλώσσου Ζέφη, Φωκιανός Γιώργος (2016). Κατανοώντας την προαγωγή της υγείας και το κοινωνικό κεφαλαίο μέσα από την πρακτική εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας με Κοινότητα (ΚΕΚ).  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, Χερσόνησος, Κρήτη

 

  • Κλειώ Κούτρα (2016).  Παρουσίαση τελικού οδηγού και κατευθυντήριες οδηγίες.  Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων: Παρουσίαση του προγράμματος EDUEVAL,  Κεντρικό Αμφιθέατρο, Νέο Κτήριο ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης

 

  • Κούτρα Κ. & Κατσάπη Χ. (2016).  Το GIS στην αποτύπωση αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων σε μια ημιορεινή περιοχή της Κρήτης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΠ’ΑΡΩΓΗ, Αγ. Νικόλαος

 

  • Ελένη-Μαρία Ασπρογέρακα, Ευθυμία Ρίζου, Νικολέτα Ράτσικα, Κλειώ Κούτρα, Λίνα Πελεκίδου, Γιώργος Κριτσωτάκης, Ζαχαρένια Ανδρουλάκη (2015). ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ENNE, Θεσσαλονίκη

 

  • Κούτρα Κ., Κριτσωτάκης Γ., Ράτσικα Ν., Ρουμελιωτάκη Θ., Κουκούλη Σ. (2015). Κοινωνικό κεφάλαιο και μετάβαση στην ενήλική ζωή. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Επ’ Αρωγή”, Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, 1-2 Οκτωβρίου 2015

 

  • Ιωσηφίδης Ι, Παπαστεφανάκη Φ, Βαρδάκης Ε., Χαμαράκη – Στρατιδάκη Ν., Καρακίτσου Π., Προκοπάκης Μ., Πελεκίδου Λ., «Χρήση του παραμυθιού «Το Σκληρό Καρύδι» για την καλλιέργεια δεξιοτήτων αποδοχής της διαφορετικότητας σε μαθητές Δημοτικού σχολείου», 6ο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός». Αθήνα 11 & 12 Μαΐου 2019.