Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προγράμματα – έργα

Τα μέλη του τμήματος συμμετέχουν σε πλήθος χρηματοδοτούμενων έρευνητικών έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ερευνητικά έργα και Προγράμματα που συντονίζει το Τμήμα

(από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015)

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης: Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 – 2019
Συντονιστής έργου: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μ. Παπαδακάκη
2020-2021
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης

Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Πράξης Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045937
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μ. Παπαδακάκη
2018-2023
Χρηματοδότηση: ΥΠΘ

Δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μ. Παπαδακάκη
2019-2020
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης

Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μ. Παπαδακάκη
2019-2020
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης

Πρόγραμμα προαγωγής κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας σε εκπαιδευτικούς Α και Β θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μ. Παπαδακάκη
2019-2020
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης

Πρόγραμμα προαγωγής κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς μαθητών του Δήμου Ηρακλείου
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μ. Παπαδακάκη
2018
Χρηματοδότηση: Δήμος Ηρακλείου

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης: Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 – 2016
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης
2016-2018
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΚΕ, ΕΛΜΕΠΑ
«Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής – Quality of Life Lab» 
Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Καλαϊτζάκη
2019

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας-ΤΕΙ Κρήτης
ΠΜΣ «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης, 1ος Κύκλος»
Υπεύθυνος Έργου: Γ. Μαρκάκης
2017-2020

Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2017-2019 Operational Refugee And Migrant Maternal Approach (ORAMMA)
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μ. Παπαδακάκη
2018-2019
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016- WOM-POWER – Empowering women to fight against domestic violence through an integrated model of training, support and counselling
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης
2016-2017
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016 – Commun-AID – Increasing the capacity of domestic workers of different origins to respond to sexual violence through community-based interventions
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης
2016-2017
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016 – REHABIL-AID – REducing the HArm and the Burden of Injuries and human Loss caused by road traffic crashes and Addressing Injury Demands through effective interventions
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης
2016-2017
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

DG Mobility and Transport, DG Move program
Reducing the harm and the burden of injuries and human loss caused by road traffic crashes and addressing injury demands through ef ective interventions” REHABIL-AID
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης
2012 – 2015
Χρηματοδότηση: European Commission (MOVE/C4/SUB/2011-294/S12.628846/REHABIL-AID)

DG Justice DAPHNE III program
Increasing the capacity of domestic workers of different origins to respond to sexual violence through community-based interventions ”COMMUN-AID
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης
2013 –2014
Funding Source: European Commission,.

Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ,  υποέργο 04
Η διαδικασία της μετάβασης από τη νεότητα στην ενηλικίωση. Μία μελέτη για τους νέους της Κρήτης
Συντονιστής έργου: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονική Υπεύθυνος: Σ. Κουκούλη
2012-2015
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ
Συνομιλία με κινητό κατά την οδήγηση και η επίδρασή της στην οδηγική συμπεριφορά (MOBIHAVE)
Συντονιστής έργου: Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης
2012-2015
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Μαλεβιζίου με 5 έργα.
Συνεργαζόμενοι Φορείς: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης, ΔΟΚΑΠΑΜ, Δήμος Μαλεβιζίου
1. Πρόγραμμα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) στην Δημοτική Κοινότητα Τυλίσου
2. Πρόγραμμα Προαγωγής της υγείας των γυναικών της Τυλίσου
3. Χαρτογράφηση αναγκών υγείας και λειτουργικότητας της τρίτης ηλικίας και των φροντιστών τους στην κοινότητα Τυλίσου
4. Μελέτη του κοινωνικού κεφαλαίου στον Δήμο Μαλεβιζίου
5. Πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας Δημοτικής ενότητας Γαζίου.
2012-2015
Μη χρηματοδοτούμενο έργο

Ερευνητικά έργα και Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Τμήμα
(από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015)

Erasmus +
Digitised education of parents for children protection (DepCip project)
Project coordinator: University of DUMLUPINAR
National Partner: Social Work Dept, School of Health Sciences, HMU
Principal investigator: N. Ratsika
No. KA204-DFBEC385-EN (33)
2020-2023
Funding Source: European Commission

ERASMUS+ Sport
“STOP DOPING-SWIM FAIR”
Project coordinator: SFB
Principal investigator: K. Koutra
No: 613515-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SCP
2020-2022
Χρηματοδότηση: EE

MULTICULTURAL STUDY OF TRAUMA RECOVERY (MiStory)
Project coordinator: University of Michigan, prof. Denise Saint Arnault
National Partner: Social Work Dept, School of Health Sciences, HMU
Principal investigator: N. Ratsika
2018 -2021

Operational Refugee And Migrant Maternal Approach (ORAMMA)
Project Coordinator: Midwifery Dept, University of West Attica
National Partner: Laboratory of Health and Road Safety (LaHeRS), Social Work Dept, HMU
Principal Investigator: M. Papadakaki
2017-2019
Funding Source: Chafea, Chafea, EU Health Program, European Commission.

Erasmus +
Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA)
Project coordinator: University of DUMLUPINAR
National Partner: Social Work Dept, School of Health Sciences, HMU
Principal investigator: N. Ratsika
No:  2016-1-EL01-KA203-023637
2016-2019
Funding Source: European Commission

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ ΙΙ: 
Empowered: ολοκληρωμένος, ευφυής βοηθός υποστήριξης αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων” (Τ2ΕΔΚ-00586)
Συντονιστής έργου:   Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Ροβίθης
2020
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020

ΚΕΔΙΒΙΜ -ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ” ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Ε.Δ.Δ.)»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Δρακάκης
2019-2020
Χρηματοδότηση: ΚΕΒΙΔΙΜ

Erasmus+ 
“DREAM” – “Development and Run-test of an Educational Affective Model”
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΚΚΑ ΑΕΕ
Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Καλαϊτζάκη
2017 – 2018
Χρηματοδότηση: ΕΕ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,
Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Π.Ε.Γ.Α) «Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια»
Υπεύθυνος Έργου: Θ. Καλλινικάκη
Επιστημονική υπεύθυνος: Ε. Παπαδάκη
2015
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης
Σεμινάριο επικαιροποίησης γνώσεων για Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Καλαϊτζάκη
2017
Χρηματοδότηση: Σχολή Δια Βίου Μάθησης

ERASMUS+ Sport
“MOTIVATE CHILDREN FROM BELOW EU AVERAGE GDP COUNTRIES TO LOVE SWIMMING” (SWIMwin)
Project coordinaNauseaNaousssa
Principal investigator: K.Koutra
No: 579755-EPP-1-2016-1-EL-SPO-SSCP
2016-2018
Funding Source: European Commission

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Βελτίωση του ευ-ζην (wellbeing) των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης μέσω ενός δια ζώσης και ενός διαδικτυακού προγράμματος  παρέμβασης.
Συντονιστής έργου: ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Καλαιτζάκη
2016
Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης

Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης
«Η ΕΥΤΥΧΙΑ είναι ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ: Πρόγραμμα ασκήσεων αυτo-βελτίωσης του ευ-ζην»
Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Καλαιτζάκη
2016
Χρηματοδότηση: Σχολή Δια Βίου Μάθησης

ΤΕΙ Κρήτης
«Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις», της πράξης με τίτλο: «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Μαλάμος
2015
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

ΕΛΚΕ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλινοστούντων μαθητών» (ΑΠ 1)
Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Καλαιτζάκη
2011-2014
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013

LLP GRUNDTVIG –Multilateral Project
Evaluation for the professional Development of Adult Education Staff (EDUEVAL)
Project coordinator: University of Milano Bicocca
National Partner: School of Health and Welfare, TEI Crete
Principal investigator: G. Kritsotakis
No: 538743-LLP-1-2013-IT-GRUNDTVIG-GMP
2013-2015
Funding Source: European Commission

Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ,  υποέργο 37
Επιδημιολογικό προφίλ, εκτίμηση αναγκών υγείας και παρεμβάσεις εκπαίδευσης στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης
Συντονιστής έργου: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ζ. Ανδρουλάκη
2012-2015
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

DAPHNE WOM-POWER
Empowering women to fight against domestic violence through an integrated model of training, support and counselling
Project coordinator: Romanian society for Lifelong Learning (SREP)
National Partner: Laboratory of Health and Road Safety (LaHeRS), Social Work Dept, HMU
Principal investigator: J. Chliaoutakis
2013-2014
Funding Source: European Commission

LLP GRUNDTVIG
“INNOVATIONS IN MATURE ADULT LEARNING”
Project coordinator: Center for the Advancement of Women Foundation, Poland
Principal investigator: K. Koutra
Νο: 2013-1-PL1-GRU06-38771 3
2013-2015
Funding Source: European Commission

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»
“ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”.
Συντονιστής Έργου: ΤΕΙ Κρήτης
Κύριος Ερευνητής: Γ. Κριτσωτάκης
Νο: Υποέργο 6,
2012-2015
Χρηματοδότηση: EΣΠΑ

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης
Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΙ Κρήτης
Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις.
Υπεύθυνος έργου: Μ. Προκοπάκης
2013-2015
Χρηματοδότηση: Γραφείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης , ΤΕΙ Κρήτης

Επιχειρησιακό Προγράμματα Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.). Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης».
ΠΕ1.1 «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας».
Υπεύθυνος έργου: Κ. Λουλακάκης
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Διαλύνάκη
2014-2020
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση
«Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Κρήτης– Β’ Φάση» της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Κρήτης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος».
Υπεύθυνος έργου: K. Σαββάκης
Επιστημονική Υπεύθυνος: Σ. Κουκούλη
2014-2015

Μετάβαση στο περιεχόμενο