Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος – μέλη ΔΕΠ και ένας αριθμός υποτρόφων, υποψηφίων διδακτόρων και λοιπών συνεργατών – αποτελείται  κυρίως από Κοινωνικούς Λειτουργούς με πολυετή εμπειρία στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς επίσης και από Κοινωνικούς Επιστήμονες, Ψυχολόγους, Νομικούς, Στατιστικούς κ.α.