Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγός σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (δείτε το 1ο συνημμένο) συνδυάζει την απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων με την πρακτική εφαρμογή σε πραγματικούς χώρους άσκησης του επαγγέλματος της Κοινωνικής Εργασίας.

Δομή Προγράμματος

Σε κάθε μάθημα αναλογεί φόρτος και πιστωτικές μονάδες.  Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των εκάστοτε επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι πιστωτικές μονάδες ανέρχονται σε 30 ανά εξάμηνο και 240 πιστωτικές μονάδες για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο σπουδών είναι 900 ώρες εργασίας Χ 8 εξάμηνα = 7.200 ώρες εργασίας για το σύνολο του πρόγραμματος σπουδών.
Κατά τη διάρκεια του Ε, Ζ και Η εξαμήνου πραγματοποιούνται αντίστοιχα Πρακτική- Εργαστηριακή Άσκηση-Εποπτεία Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ.

Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης. Οι φοιτητές υποστηρίζονται και καθοδηγούνται μέσω της ομαδικής εποπτείας (3ώρη ομαδική εποπτεία/εβδομαδιαία).

Η πρακτική άσκηση-εποπτεία I, II και III απαιτεί εργασία και συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης για 8, 22 και 32 ώρες την εβδομάδα, αντίστοιχα.

Τα μαθήματα

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών. Κατά τη διάρκεια των 8 εξαμήνων προσφέρονται 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 21 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (που ενδεικτικά προσφέρονται στα Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα).

Από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ο φοιτητής επιλέγει 4 (στην περίπτωση που εκπονήσει πτυχιακή εργασία) ή 6 (σε περίπτωση που δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία). Για την λήψη του πτυχίου  ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς: είτε  40 μαθήματα και την Πτυχιακή Εργασία, είτε 42 μαθήματα.

Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο κάθε μαθήματος μπορείτε να δείτε το αρχείο “Πρόγραμμα Σπουδών”.

Για να βρείτε συνολικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο και ανά κατηγορία μπορείτε να δειτε το αρχείο “Μαθήματα ανα εξάμηνο” και “Μαθήματα ανά κατηγορία”, αντίστοιχα.

Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 2023-2024

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Μαθήματα ανά κατηγορία
Μετάβαση στο περιεχόμενο