Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σταδιοδρομία στη Κοινωνική Εργασία

To επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού

Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, καθώς Σχολές και Τμήματα εκπαίδευσης στη Κοινωνική Εργασία λειτουργούν σε όλες τις χώρες. Πάνω από 50 Αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά Κοινωνικής Εργασίας με σύστημα κριτών εκδίδονται από τους μεγαλύτερους διεθνείς εκδοτικούς οίκους.

Σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό της Κοινωνικής Εργασίας (όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών το 2014):

Το επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας  προωθεί  την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικής σημασίας για την κοινωνική εργασία, η οποία θεμελιώνεται από θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών και τη γηγενή γνώση. Η κοινωνική εργασία κινητοποιεί ανθρώπους και κοινωνικές δομές, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής και να  ενισχύσουν την κοινωνική ευημερία τους.

Η Κοινωνική Εργασία στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ανθρώπινων προβλημάτων. Ενδυναμώνει άτομα, ομάδες και κοινότητες ώστε  να αντιμετωπίσουν λειτουργικά καταστάσεις κρίσης και να βελτιώσουν τις συνθήκες  ζωής τους.  Αναπτύσσει συστηματική δράση για την κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά αποκλεισμένων και των πληθυσμιακών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου αποκλεισμού από φτώχεια, ανεργία, κακοποίηση, ρατσισμό κλπ.  Προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την βελτίωση των σχέσεων των ανθρώπων. Συμβάλει στην ενεργοποίηση και κοινωνική δράση των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων ή συνηγορεί ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους ενώ παράλληλα προάγουν αλλαγές στις δομικές συνθήκες που αναπαράγουν την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισμό (Άσκηση Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού – ΠΔ 23 ΦΕΚ 6 30-1-1992).

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι πτυχιούχοι μας έχουν επιτυχής επαγγελματική αποκατάσταση και ενδεικτικά δύναται να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, σε Μ.Κ.Ο ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω.

  1. Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, προγράμματα Παιδικής Προστασίας, προγράμματα για ηλικιωμένα, ανάπηρα άτομα
  2. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή/και Ψυχικής Υγείας
  3. Τομείς εκπαίδευσης (Μονάδες Ειδικής Αγωγής ή Σχολεία)
  4. Κοινωνικές Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων ή Φυλακών
  5. Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κοινωνικές Υπηρεσίες)
  6. Κοινωνική Ασφάλιση
  7. Επαγγελματικό Προσανατολισμό (υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κ.α)
  8. Μονάδες Απεξάρτησης
  9. Συμβουλευτικά Κέντρα
  10. Υπηρεσίες για Μετανάστες – Πρόσφυγες
  11. MKO

Επαγγελματικά δικαιώματα

Άσκηση Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΔ 23 ΦΕΚ 6 30-1-1992)
Επαγγελματικά δικαιώματατα (ΠΔ 50 ΦΕΚ 23 26-1-1989)