Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία

Φραγκιαδάκης Κων/νος, kostfra@hmu.gr, 2810-379534, Fax: 2810-379504

Παπαδουράκη Στέλλα,stpapadouraki@hmu.gr, 2810379536