Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία

Φραγκιαδάκης Κων/νος,  secretariat-socw@hmu.gr, Τηλ.: 2810-379534, Fax: 2810-379504

Παπαδουράκη Στέλλα, stpapadouraki@hmu.gr, Τηλ.: 2810379536

Κορνάρου Γεωργία, kornaroug@hmu.gr, Τηλ. 2810 379537

Μετάβαση στο περιεχόμενο