Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα-Διοίκηση

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, τους εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και  εκπρόσωπο από το ΕΤΕΠ.

Πρόεδρος του Τμήματος

Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

e-mail:  head-socw@hmu.gr   /   akalaitzaki@hmu.gr  –  Τηλ.: 2810379502

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος

Κουκούλη Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια

email: koukouli@hmu.gr   –   Τηλ. 2810379517

 

Γραμματεία Τμήματος

Φραγκιαδάκης Κων/νος  (Προϊστάμενος Γραμματείας)

Τηλ.:2810-379534, Fax: 2810-379504  –  e-mail επικοινωνίας: secretariat-socw@hmu.gr