Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα-Διοίκηση

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

  • το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών)
  • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία ΕΤΕΠ

Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Καθηγητής
e-mail:  kostas@hmu.gr
Τηλ.: 2810379502

Γραμματεία Τμήματος

Φραγκιαδάκης Κων/νος  (Προϊστάμενος Γραμματείας)
Τηλ.:2810-379534
Fax: 2810-379504

Παπαδουράκη Στέλλα
Τηλ. : 2810-379536

e-mail επικοινωνίας: secretariat-socw@hmu.gr