Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα-Διοίκηση

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, τους εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και  εκπρόσωπο από το ΕΤΕΠ.

Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Καθηγητής

e-mail:  head-socw@hmu.gr

Τηλ.: 2810379502

Γραμματεία Τμήματος

Φραγκιαδάκης Κων/νος  (Προϊστάμενος Γραμματείας)

Τηλ.:2810-379534, Fax: 2810-379504

Παπαδουράκη Στέλλα

Τηλ. : 2810-379536

e-mail επικοινωνίας: secretariat-socw@hmu.gr