Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα-Διοίκηση

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, τους εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και  εκπρόσωπο από το ΕΤΕΠ.

Πρόεδρος Τμήματος

Παπαδακάκη Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

e-mail:  head-socw@hmu.gr   /   mpapadakaki@hmu.gr  –  Τηλ.: 2810379502

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Μαρκάκης Γεώργιος, Καθηγητής

email: gmark@hmu.gr – Τηλ. 2810379273

 

Γραμματεία Τμήματος

Φραγκιαδάκης Κων/νος  (Προϊστάμενος Γραμματείας)

Τηλ.:2810-379534, Fax: 2810-379504  –  e-mail επικοινωνίας: secretariat-socw@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο