Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα διοργανώνει ή συνδιοργανώνει σε συνεργασία με άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια τα παρακάτω τρία (3) Μεταπτυχιακά Προγράμματα

  • οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης»  που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το ΦΕΚ της έγκρισης εδώ

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023-2024

  • συνδιοργανώνει το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία” απο κοινού με Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το ΦΕΚ της λειτουργίας του θα το βρείτε εδώ.

Η Ιστοσελίδα του ΠΜΣ – Τμήμα Κοινωνιολογίας Παν Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

 

  • οργανώνει ως επισπεύδον Τμήμα το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “«Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης ” απο κοινού με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το ΦΕΚ της λειτουργίας του θα το βρείτε εδώ 

Η Ιστοσελίδα του ΠΜΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023-2024

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο