Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας οργανώνει από κοινού με τα Τμήματα Ιατρικής και Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης, το ΠΜΣ του ΕΚΠΑ με τίτλο «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία –Διαχείριση & Οικονομική Αποτίμηση» (επιστημονικά υπεύθυνος: Α. Λινού).

Επίσης, στο παρελθόν το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώσε  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης»  το οποίο λειτούργησε για 1η χρονιά τον Φεβρουάριο 2018 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.