Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας οργάνωσε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης»  το οποίο λειτούργησε για 1η χρονιά τον Φεβρουάριο 2018 και οδήγησε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.Το Πρόγραμμα είναι έτοιμο να υποβληθεί ξανά για έγκριση και να επαναλειτουργήσει σύντομα.
  • Το Τμήμα συνδιοργανώνει το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία” απο κοινού με Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων και αναμένεται να λειτουργήσει το Ακαδ. Έτος 2022-2023. Το ΦΕΚ της λειτουργίας του καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες θα το βρείτε εδώ.