Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και νεόδμητα κτίρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Από κοινού με το Τμήμα Νοσηλευτικής διαθέτει 6 αμφιθέατρα των 70 θέσεων για τις ανάγκες της διδασκαλίας των μαθημάτων, 1 αμφιθέατρο 170 θέσεων για εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια, 4 μικρότερες αίθουσες για πραγματοποίηση συναντήσεων μικρών ομάδων (Εργαστήριο Κοινωνικής Εργασίας 1, 40 θέσεων, Εργαστήριο Κοινωνικής Εργασίας 2, 10 θέσεων, Εργαστήριο Τοπικής/ Κοινοτικής Ανάπτυξης 25 θέσεων, Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας 35 θέσεων, Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης, 10 θέσεων  και ένα Εργαστήριο Δραματικής Έκφρασης χωρητικότητας 25 θέσεων. Διαθέτει επίσης ένα (1) Εργαστήριο Η/Υ και ένα (1) κοινό με το Τμήμα Νοσηλευτικής για ελεύθερη χρήση από τους/τις φοιτητές/τριες 24 θέσεων έκαστο και  ένα εργαστήριο 24 θέσεων που ανήκει στο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS). Από κοινού με το Τμήμα Νοσηλευτικής το κτίριο διαθέτει χώρο για βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί, καθώς αυτές οι ανάγκες καλύπτονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον χώρους διαθέτουν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)  και Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoLab)  ενώ το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας συστεγάζεται με το Εργαστήριο Τοπικής/ Κοινοτικής Ανάπτυξης.

Διαθέτει επίσης 9 γραφεία καθηγητών, 2 θέσεων έκαστο, γραφείο Προέδρου του Τμήματος, γραφείο γραμματείας, χώρο αρχείου της γραμματείας, γραφείο ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ, γραφείο φιλοξενίας συνεργατών του Τμήματος και γραφείο Φοιτητικού Συλλόγου, το οποίο είναι κοινό με το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Εξοπλισμός

Το Τμήμα διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες της διδασκαλίας, της έρευνας και της διοικητικής υποστήριξης, ο οποίος ανανεώνεται όταν παρουσιαστούν ανάγκες.  Πιο συγκεκριμένα, τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν προβολείς οροφής, ενώ το αμφιθέατρο εκδηλώσεων διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα. Τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν σταθερούς και φορητούς Η/Υ και προβολείς, εκτυπωτές, 3 διαδραστικούς  πίνακες, και ειδικό εξοπλισμό ανάλογα με το έργο που παρέχουν  (βλέπε ειδικότερα Εργαστήριο Εργαστήρια Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας – LaHeRS). Η γραμματεία του τμήματος είναι πλήρως μηχανογραφημένη και μπορεί να εξυπηρετήσει ηλεκτρονικά τους φοιτητές. Τα γραφεία των καθηγητών διαθέτουν σταθερούς και φορητούς Η/Υ. Σε όλους τους χώρους της σχολής υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο