Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Υπάρχουσες Εκπαιδευτικές Υποδομές
Συνοπτικά παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές υποδομές του τμήματος σε αμφιθέατρα, χώρους εργαστήριων και εξοπλισμού.

1. Αμφιθέατρα

Αμφιθέατρο Α
Αμφιθέατρο Β
Αμφιθέατρο Γ
Αμφιθέατρο Δ
Αμφιθέατρο Ε
Αμφιθέατρο ΣΤ
100 φοιτητών έκαστο
Αμφιθέατρο Σχολής 170 θέσεων

 

2. Εργαστήρια

Εργαστήριο Κοινωνικής Εργασίας 1 40 φοιτητών
Εργαστήριο Κοινωνικής εργασίας 2 10 φοιτητών
Εργαστήριο Τοπικής/ Κοινοτικής Ανάπτυξης 25 φοιτητών
Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής 10 φοιτητών
Εργαστήριο Δραματικής Έκφρασης 25 φοιτητών
Εργαστήριο Η/Υ 1
Εργαστήριο Η/Υ 4
Εργαστήριο Η/Υ 2
24 θέσεις εργασίας έκαστο

 

3. Εξοπλισμός

 

Ονομασία Είδος Εξοπλισμού
 «Virage VS500Μ» «Εργαστηριακός Εξοπλισμός» (Προσομοιωτής οδήγησης, σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS, κλιματιστική συσκευή) (ΕΣΠΑ Κρήτης 124.525,00)
25 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
1 τηλεόραση
Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και εξοπλισμό Η/Υ (ΠΕΠ Κρήτης, 85.000,00)