Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες (Erasmus)

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγών / ERASMUS 

Γενικά

To πρόγραμμα ΕRASMUS, είναι η πλέον γνωστή δράση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Το πρόγραμμα από το 2007 έχει ενσωματώσει στις δράσεις του και την πρακτική άσκηση  φοιτητών.

Πληρέστερη ενημέρωση μπορεί να έχει κανείς από την ιστοσελίδα του γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (https://iro.hmu.gr/).

Το Τμήμα μας

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αναπτύσσει τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγών από το  1989. Τα προγράμματα αυτά είναι πολύ δημοφιλή μεταξύ των φοιτητών, ελλήνων και ξένων. Ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών μας έχει πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του  σε  Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκών χωρών και αντίστοιχα το τμήμα έχει υποδεχτεί  φοιτητές από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, οι ανταλλαγές εκπαιδευτικών για διδασκαλία, αποτελούν πλέον μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αναπτύσσει το Τμήμα. Η πλούσια γνώση και εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στη διάρκεια των χρόνων αξιοποιείται συνεχώς προς όφελος της εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο εξάμηνο, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών σε ένα από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 3 έως 12 μήνες. Τα κριτήρια επιλογής τους είναι η καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση σε σχέση με άλλους υποψήφιους και η καλή γνώση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στη χώρα υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, τις υποτροφίες που παρέχουν, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτά, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στην ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος, Κλειώ Κούτρα (kkoutra@hmu.gr) & στη Gloria Vega  (vega@hmu.gr) διοικητικό υπεύθυνο στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων.

Κατάλογο συνεργαζομένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αρχικές πληροφορίες θα βρείτε στο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (https://iro.hmu.gr/).

 

Οδηγός Κινητικότητας 

Μετάβαση στο περιεχόμενο