Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύμβουλοι σπουδών

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να καθοδηγούν τους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους στη διαμόρφωση του ατομικού προγράμματος σπουδών και να τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, συμβάλλοντας στην καλύτερη προσαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η σημαντική αποστολή των καθηγητών-συμβούλων είναι να υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φοιτητές με αναπηρία, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους .

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος ένα μέλος ΔΕΠ ανά εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους καθηγητές-συμβούλους τις ώρες που έχουν ορίσει για αυτό το σκοπό. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχουν ορισθεί οι παρακάτω Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι  Σπουδών ανά εξάμηνο:

 

  1. Α εξάμηνο Ε. Παπαδάκη 2810-379525 papadaki@hmu.gr
  2. Β εξάμηνο Σ. Κουκούλη 2810-379517 koukouli@hmu.gr
  3. Γ εξάμηνο Β. Παπαδάκη 2810-379529 vpapadaki@hmu.gr
  4. Δ  εξάμηνο Ν. Ράτσικα 2810-379527 ratsika@hmu.gr
  5. Ε εξάμηνο Μ. Παπαδακάκη 2810-379518 mpapadakaki@yahoo.gr
  6. Στ εξάμηνο Α. Καλαϊτζάκη 2810-379551 akalaitzaki@hmu.gr
  7. Ζ εξάμηνο Μ. Προκοπάκης 2810-379526 mprokop@hmu.gr
  8. Η εξάμηνο- Πτυχίο Ζ.Κασσέρη 2810-379544 kasseriz@hmu.gr

 

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου