Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύμβουλοι σπουδών

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να καθοδηγούν τους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους στη διαμόρφωση του ατομικού προγράμματος σπουδών και να τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, συμβάλλοντας στην καλύτερη προσαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η σημαντική αποστολή των καθηγητών-συμβούλων είναι να υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φοιτητές με αναπηρία, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους .

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος ένα μέλος ΔΕΠ ανά εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους καθηγητές-συμβούλους τις ώρες που έχουν ορίσει για αυτό το σκοπό. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν ορισθεί οι παρακάτω Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι  Σπουδών ανά εξάμηνο:

Α΄ Εξάμηνο:   Κασσέρη Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Β΄ Εξάμηνο:   Κουκούλη Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γ΄ Εξάμηνο:   Παπαδάκη Βασιλεία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δ΄ Εξάμηνο:   Κουτσουράκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ε΄ Εξάμηνο:   Παπαδακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΣΤ΄ Εξάμηνο: Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ζ΄ Εξάμηνο:   Προκοπάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Η΄ Εξάμηνο:   Ράτσικα Νικολέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ:  Οικονόμου Αικατερίνη

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Σύμβουλος καθηγητής φοιτητών με αναπηρία / σοβαρές παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ):

Μ. Μουδάτσου, 2810-379517 moudatsoum@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο