Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύμβουλοι σπουδών

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να κατευθύνουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις δικές τους κλίσεις, καθώς και να τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησης και εν τέλει στην καλύτερη προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους καθηγητές-συμβούλους στις ώρες που εκείνοι έχουν ορίσει για αυτό το σκοπό.

Επίσης σημαντική αποστολή των καθηγητών-συμβούλων είναι να υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φοιτητές με αναπηρία. Αυτοί παρακαλούνται να έρθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα σε επικοινωνία με το καθηγήτη-σύμβουλο του εξαμήνου τους προκειμένου να γίνουν οι αμοιβαίες προσαρμογές ώστε η εκπαίδευση να αποβεί για αυτούς μια χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού ορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος συνολικά επτά καθηγητές-σύμβουλοι, ένας ανά εξάμηνο σπουδών.

Για να ενημερωθείτε για τους Συμβούλους Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους δείτε παρακάτω:

  1. Α εξάμηνο Ε. Παπαδάκη 2810-379525 papadaki@hmu.gr
  2. Β εξάμηνο Σ. Κουκούλη 2810-379517 koukouli@hmu.gr
  3. Γ εξάμηνο Β. Παπαδάκη 2810-379529 vpapadaki@hmu.gr
  4. Δ  εξάμηνο Ν. Ράτσικα 2810-379527 ratsika@hmu.gr
  5. Ε εξάμηνο Μ. Παπαδακάκη 2810-379518 mpapadakaki@yahoo.gr
  6. Στ εξάμηνο Α. Καλαϊτζάκη 2810-379551 akalaitzaki@hmu.gr
  7. Ζ εξάμηνο Μ. Προκοπάκης 2810-379526 mprokop@hmu.gr
  8. Η εξάμηνο- Πτυχίο Ε. Διαλυνάκη 2810-379544 edialinaki@hmu.gr
 1.