Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Συνεργασία του Τμήματος Κοιν. Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ με το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παν. Κρήτης – Η προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών για το έτος 2022-2023 βρίσκεται στο σύνδεσμο