Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανδημία, ανισότητες, υγεία και κοινωνική προστασία

Aγαπητοί συνάδελφοι,
θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική και εξαιρετικά ευχάριστη η έστω και εξ αποστάσεως  συμμετοχή σας στη διημερίδα με θέμα
“Πανδημία, ανισότητες, υγεία  και κοινωνική προστασία”, που οργανώνει το ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ
με αφορμή τα 25 χρόνια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κοινωνικής εργασίας (1996-2021)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ηεπιτροπή οργάνωσης

Θ.  Καλλινικάκη, Α. Κανδυλάκη και Σ. Χατζηφωτίου

25 χρόνια Πανεπ Σπουδές Κοιν Εργασίας στην Ελλάδα