Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναστολή πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία από 7/11/2020 έως 30/11/2020

Αγαπητοί φοιτητές,

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) και 380/7.11.2020 Διευκρινιστική Εγκύκλιο που δημοσιεύθηκαν χθες σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS –Cov-2, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 η πρακτική άσκηση αναστέλλεται για το παραπάνω διάστημα δηλαδή από 7/11/2020 έως 30/11/2020.

Επομένως, η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία προς το παρόν διακόπτεται. Παρακαλούμε ενημερώστε τον φορέα σας για τη διακοπή καθώς και συμφοιτητές σας που ίσως δεν δουν το μήνυμα.

Σας επισυνάπτουμε την διυπουργική απόφαση και τις διευκρινήσεις από το γραφείο του Υφυπουργού κυρίου Διγαλάκη.

Από το Τμήμα

Η διυπουργική απόφαση (ΚΥΑ), ΦΕΚ 4899 Β/6-11-2020

Διευκρινήσεις από το γραφείο του Υφυπουργού