Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση

Αγαπητοί μας φοιτητές

Λαμβάνοντας υπόψη  την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829/τΒ΄/2-11-2020),  η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 30.11.2020,πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα  που ισχύουν στο φορέα υποδοχής.

Ως εκ τούτου:

  • Η βεβαίωση μετακίνησης δίδεται από τον φορέα υποδοχής
  • Εάν ο φορέας υποδοχής αποφασίσει αναστολής της πρακτικής , θα πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως στο kirmizaki@hmu.gr

 

.