Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για Εποπτείες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 9/10/2020 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των εργαστηρίων – εποπτείας ως εξής:

Πρακτική Άσκηση εποπτεία Ι στις 12:00 Διαδικτυακά

Πρακτική Άσκηση εποπτεία ΙΙ & ΙΙΙ στις 14:00 Διαδικτυακά

Από το τμήμα