Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ

Παρακαλούνται φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος στις κατηγορίες ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο Έντυπο Καταγραφής Αναγκών (σε Word) και έπειτα:

(α) να το αποστείλουν (επίσης σε μορφή Word) με email στη Γραμματεία του Τμήματος (secretariat-socw@hmu.gr)

(β) να το εκτυπώσουν και να το υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση από την οποία απορρέουν οι καταγραφόμενες στο έντυπο ανάγκες.

Επισύναψη: ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΜΕΑ