Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Συνημμένα θα βρείιτε το “Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” (απόφαση με αρ. 49/Θ8/01.10.2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου)

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου