Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 407/80

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας  του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 του ΠΔ 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/16, προκειμένου να καλύψει τις  εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής, κατά το ακαδ. έτος 2019-20. Η προκήρυξη αφορά την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

  1. Πολιτισμός και Κοινωνική Ανάπτυξη (Θ)       -Χειμερινό Εξάμηνο
  2. Κοινωνική Εργασία με εξαρτήσεις  (Θ)          -Χειμερινό Εξάμηνο
  3. Θεραπευτικό παιχνίδι και παιγνιοθεραπεία   (Θ)   -Εαρινό Εξάμηνο
  4. Κινηματογράφος ως μέσον ευαισθητοποίησης  (Θ)  – Εαρινό Εξάμηνο

Το αρχείο της Πρόσκλησης