Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2021 θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά μαθήματα των  εργαστηριακών μαθημάτων  Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες των μαθημάτων αυτών.

Καθώς τα μαθήματα αυτά διδάχθηκαν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το τμήμα θεώρησε σκόπιμο να προσφέρει επιπλέον ώρες διδασκαλίας, προκειμένου οι φοιτητές που θεωρούν ότι έχουν κενά ή που οι επόπτες τους θεωρούν ότι οι φοιτητές θα ωφεληθούν από αυτή τη συμπληρωματική διδασκαλία, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέχρι τις 11/6/2021, στην γραμματεία του τμήματος (2810379536/4, secretariat-socw@hmu.gr).

Τα μαθήματα θα οργανωθούν και πάλι με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλία,  και θα πραγματοποιηθούν σε ώρες  που θα συμφωνηθούν από κοινού.

Οι διδάσκοντες είναι ο κ. Βοριζανάκης Αντρέας και η κ. Φουκάκη Ειρήνη

Από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας