Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

«Ανακοίνωση για το μάθημα Κοινοτική ανάπτυξη και κοινωνική εργασία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  «Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Εργασία»

Η Συνέλευση του Τμήματος στην συνεδρίασή της στις 07/03/2023 αποφάσισε ότι, εφόσον το μάθημα «Κοινοτική ανάπτυξη και κοινωνική εργασία» είναι μάθημα αλυσίδας και προαπαιτούμενο για τη διεξαγωγή της εποπτείας ΙΙΙ, οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ που δεν παρακολούθησαν ή απέτυχαν στο μάθημα κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου να μπορούν να το δηλώσουν το εαρινό εξάμηνο (μαζί με τους φοιτητές ΤΕΙ), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το έχουν δηλώσει το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ή προηγούμενου ακαδ. έτους
  • Δεν υπερβαίνουν τις πιστωτικές μονάδες

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία να επικοινωνήσουν ΆΜΕΣΑ με τη γραμματεία.