Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί Φοιτητές

Παρακαλούμε προωθείστε το παρακάτω μήνυμα στον Φορέα της πρακτικής σας άσκησης .

 

Σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος σχετικά με την αναστολή της πρακτικής άσκησης από 7/11/2020 έως 30/11/2020 σας ενημερώνουμε ότι:

 

Η αναστολή αφορά όλους τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, ανεξάρτητα από τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση και ανεξάρτητα από το αν ο φορέας συνεχίζει να λειτουργεί. Συνεπώς, με βάση την εγκύκλιο, δεν αναγνωρίζεται πρακτική άσκηση για το διάστημα μετά τις 6/11/2020.

Η πρακτική άσκηση δεν θα συνεχιστεί αυτόματα με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Όταν με το καλό εκδοθεί νέα εγκύκλιος που να επιτρέπει τη διεξαγωγή πρακτικής, θα σας στείλουμε από το Πανεπιστήμιο νέα εγκριτική απόφαση με τη νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης.

 

 

Όσον αφορά το ΠΣ Εργάνη: 

Δεν υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις για το τι πρέπει να γίνει. Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο lockdown οι φορείς μπορούν:

Α) Ο Φορέας Υποδοχής ΔΕΝ καταχωρεί αυτή τη στιγμή κανένα έντυπο στο ΕΡΓΑΝΗ. Με την επανέναρξη της πρακτικής και αφού ολοκληρωθεί το εξάμηνο, ο φορέας θα συμπληρώσει στο Έντυπο Ε3.5 Λήξης τη νέα ημερομηνία λήξης πρακτικής και στις παρατηρήσεις του εντύπου θα αναφέρει το διάστημα αναστολής. Για το διάστημα της αναστολής, ο φορέας δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Β) Εναλλακτικά, ο Φορέας μπορεί να διακόψει άμεσα την πρακτική στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5. λήξης/διακοπής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ξαναυποβάλλει το Έντυπο Ε3.5 έναρξης με την επανέναρξη της πρακτικής άσκησης.